Aikuisopintoraha

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle. Aikuisopiskelija voi olla työ- tai virkasuhteessa tai toimia yrittäjänä. Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että hakija:

  • on ollut vähintään kahdeksan vuotta työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä.
  • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen opiskelun alkua.
  • jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmissä pätkissä 43 päivän ajan.
  • ei saa opiskeluun muuta tukea.

Tukea maksetaan yhteensä enintään 18  kuukauden ajalta. 1.8.2013 jälkeen tukea maksetaan 19 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää ilman korotusosia.

Aikuiskoulutustuki on verollista tuloa.

Aikuisopintorahaa, aikuiskoulutustukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Opintojen tulee olla päätoimisia, ja oppilaitoksen tulee toimia Suomessa.

Tukea ei koroteta esimerkiksi lasten lukumäärän perusteella. Puolison tulot tai pääomatulot eivät vaikuta tukioikeuteen tai tuen suuruuteen. Aikuiskoulutustuen määrät voidaan laskea www.koulutusrahasto.fi –sivustolta löytyvillä laskureilla.

Osa-aikaisesti opiskelevalle palkansaajalle aikuiskoulutustuki voidaan myöntää soviteltuna aikuiskoulutustukena. Etuus on veronalaista tuloa.

Hae aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta.


Lisätietoa: http://www.kela.fi/aikuiskoulutustuki


Sivua viimeksi päivitetty: 26.10.2015