Vuorotteluvapaa

Ehdot 

 • vuorotteluvapaan työhistoriavaatimus on 20 vuotta.

 • vuorotteluvapaan kesto on 180
  kalenteripäivää.

 • vapaata ei voi jaksottaa.

 • korvaustaso on 70 prosenttia
  työttömyyspäivärahasta ja pitkän
  työhistorian omaavien korkeampi
  korvaustaso poistuu.

 • Vuorottelukorvauksen maksaa joko oma
  työttömyyskassa tai Kela.

Vuorottelukorvauksen suuruuden saa selville osoitteesta www.tyj.fi

Lue lisää: TE-palvelu

Lue myös asiantuntijakirjoitus Vuorotteluvapaa ehtoihin muutoksia

Hakulomakkeita saa TE-toimistosta tai se on tulostettavissa www.tyj.fi-sivulta.

Lisätietoja vuorotteluvapaasta www.tyj.fi tai www.statia.fi tai liiton toimisto Asta Jakobsson, asta.jakobsson@spjl.fi,  09 3484 2426Vuorotteluvapaan hakeminen

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon vuorottelukorvauksen maksamiseksi.
Vapaalle jäävän tulee varmistaa, että TE-toimisto on saanut kaikki tarvittavat paperit, että korvauksen maksaminen ei esty tai viivästy. Tarkista seuraavat liitteet:

 • vuorottelusopimus
 • palkkatodistus
 • selvitys työhistoria- ja työssäoloedellytysten täyttymisestä
 • selvitys sijaisen palkkaamisesta, ettei korvauksen maksaminen esty tai viivästy.

Liitteet

Vuorottelukorvaushakemus liitteineen lähetetään suoraan Työttömyyskassa Statiaan, os. Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki.

Hakemuksen liitteenä tulee olla:

 • kopio vuorottelusopimuksesta
 • palkkatodistus 52 viikolta välittömästi vuorotteluvapaata edeltävältä ajalta
 • nimikirjanote
 • todistus mahdollisesti työhön rinnastettavasta ajasta
 • muutosverokortti siinä tapauksessa, että olet hakenut muutosverokortin vapaan ajaksi
 • muista, että verokortti tulee pyytää etuutta varten.

Hakulomakkeita saa TE-toimistosta tai se on tulostettavissa www.tyj.fi-sivulta.

Työttömyyskassaan

 • Lähetä hakemus 2–3 viikkoa ennen vuorotteluvapaan alkua.
  • Varmista että hakemus on työttömyyskassassa 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin vapaa on alkanut.
  • Korvausta ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pitemmältä kuin 3 kuukauden ajalta.

Maksaminen

Työttömyyskassa maksaa vuorottelukorvauksen jälkikäteen kalenterikuukausittain. Tarkat maksupäivät näet työttömyyskassa Statian sivuilta: www.statia.fi. Huomaa kuitenkin, että ensimmäinen makasujakso voi olla lyhyempi, jos vuorotteluvapaa alkaa kesken kalenterikuukauden. Tällöin ensimmäinen maksupäivä voi olla joku muu kuin Statian sivuilla ilmoitettu päivä.  

Muuta

Vuorotteluvapaan aikana tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi työttömyyskassalle ja TE-toimistoon.

Vuorotteluvapaan aikana tehdyistä töistä tulee ilmoittaa työttömyyskassalle viimeistään ensimmäisenä työpäivänä liikamaksun ja takaisinperinnän välttämiseksi. Kyseisen ajankohdan vuorottelukorvaus maksetaan palkkatietojen toimittamisen jälkeen.

Jäsenmaksut

Liitto/yhdistys ei peri jäsenmaksua vuorottelukorvauksesta, työttömyyskassa perii oman jäsenmaksunsa suoraan maksamastaan etuudesta.

Jos kuitenkin työskentelet vapaan aikana ja sinulla on palkkatuloa, on tuosta palkkatulosta jäsenmaksu maksettava. Jäsenmaksuasioissa ota yhteyttä jäsenrekisterisihteeri Anne Rakkaan, anne.rakka(at)spjl.fi.

Lisätietoja vuorotteluvapaasta www.tyj.fi tai www.statia.fi tai liiton toimisto Asta Jakobsson, asta.jakobsson@spjl.fi,  09 3484 2426.


Sivua viimeksi päivitetty: 9.4.2018