rss Uutiset

30.11.2018 11.42

Hätäkeskus tiedottaa: Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto on alkanut

Hätäkeskuslaitoksen tiedote 29.11.2018

Viranomaisten yhteiskäyttöinen ja valtakunnallisesti verkottunut hätäkeskustietojärjestelmä ERICA otetaan vaiheittain käyttöön yksi hätäkeskus kerrallaan. Ensimmäinen käyttöönotto on tehty onnistuneesti Oulun hätäkeskuksessa viime yönä 29. marraskuuta. Siirtymisvaihe uuteen järjestelmään ei käytännössä näy kansalaisille mitenkään.

Hätäkeskuslaitoksen teknisten palvelujen johtaja Jukka Aaltosen mukaan uuteen tietojärjestelmään liittyvät siirrot tehdään varmistaen siten, että väestön turvallisuus ei missään tilanteessa vaarantuisi.

– Vanhan hätäkeskustietojärjestelmän vaihto ERICAan tehtiin Oulussa onnistuneesti monen toimijan yhteistyönä. Järjestelmien yliheitossa olivat paikalla Hätäkeskuslaitoksen lisäksi turvallisuusviranomaisten, Valtorin sekä järjestelmän toimittaja Insta DefSecin edustajia. Ensimmäinen hätäilmoitus ERICAan tuli klo 3.10 ja hälyttäminen onnistui odotusten mukaisesti yhteistyöviranomaiselle. Meille on ollut erityisen tärkeää, että uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto tehdään kansalaisten turvallisuutta vaarantamatta, eikä muutos näkyisi mitenkään hätänumeroon 112 soittaville, Aaltonen toteaa.

Kun ERICA on käytössä kaikissa kuudessa hätäkeskuksessa keväällä 2019, on Suomessa valtakunnallisesti verkottunut hätäkeskustoiminta. Verkottuminen mahdollistaa muun muassa hetkellisten ruuhkahuippujen tasaamisen valtakunnallisesti.  ERICA ei kuitenkaan tule korvaamaan hätäkeskuspäivystäjiä, joten henkilöstö- sekä rekrytointitarve säilyvät ennallaan.

Hankkeessa on laajasti mukana 112-toimintaan liittyvät viranomaiset

Järjestelmän käyttöönottoa voidaan pitää merkittävänä saavutuksena, sillä se merkitsee parannusta koko viranomaisketjun toimintaan. Valtakunnallisena keskitettynä tietojärjestelmänä ERICA mahdollistaa hätäkeskustoiminnan kehittämisen, yhdenmukaistamisen ja tehostamisen. Tätä kautta väestölle voidaan puolestaan turvata tasapuoliset ja tasokkaat hätäkeskuspalvelut sekä nopea avunsaanti maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Samalla kaikkien 112-toimintaketjuun kuuluvien viranomaisten toiminta ja resurssien käyttö tehostuvat.

Aaltosen mukaan järjestelmä on tehty hyvin tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. ERICAa käyttävät kaikki hätäkeskustoimintaan osallistuvat viranomaiset: poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja terveystoimi ja Rajavartiolaitos yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa

– Verkottuminen ja järjestelmän yhteiskäyttöisyys parantavat hätäkeskusten ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Uudet ominaisuudet parantavat riskinarvion laatua, dokumentaatiota ja nopeimman ja tarkoituksenmukaisimman yksikön käyttöä. Lisäksi järjestelmä tukee hätäkeskuspäivystäjän päätöksentekoa esimerkiksi yksikkövalintojen osalta ja edesauttaa kentän yksiköille välitettävää dokumentaatiota riskinarvion aikana. ERICA myös parantaa tiedonkulkua reaaliajassa erilaisten johto-, tilanne- ja hätäkeskusten kesken esimerkiksi moniviranomaistehtävissä, hän kuvailee.

Suomalainen hätäkeskustoimintamalli on ainutlaatuinen

Aaltosen mukaan myös se, että kaikilla turvallisuusviranomaisilla on käytössään yksi ja yhteinen tietojärjestelmä, vahvistaa Suomen asemaa hätäkeskustoiminnan huippumaana.

- Suomalainen hätäkeskustoiminta ja hätäkeskuspäivystäjien koulutus on kansainvälisesti vertailtuna maailman edistyksellisintä. Ainutlaatuinen, kaikkien turvallisuusviranomaisten yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä vahvistaa tätä asemaa. Me Hätäkeskuslaitoksessa toimimme avun ja turvan ensimmäisenä lenkkinä, ja teemme jatkuvasti parhaamme suomalaisten turvallisuuden kehittämiseksi. Tässä ERICAn käyttöönotto merkitsee suurta kehitysaskelta eteenpäin.

Lisätietoja:

HÄTÄKESKUSLAITOS
Jukka Aaltonen, johtaja, tekniset palvelut

puh. 0295 481 451
jukka.aaltonen(at)112.fi


Palaa otsikoihin
Sivua viimeksi päivitetty: 30.11.2018