rss Uutiset

11.7.2018 14.36

Henkilöstönäkökulma ei saa unohtua huipputapaamisen järjestelyissä

Pääkaupunkiseudun luottamusmiehet kokoontuivat maanantaina liiton toimistolle keskustelemaan presidentti Trumpin ja presidentti Putinin huipputapaamiseen liittyvistä jäsenistöä koskevista kysymyksistä, kuten työaikajärjestelyistä ja resurssoinneista.

Lm:t koolla Pasilassa 9.7.2018

Tapaamisessa todettiin, että työnantajan tulee huolehtia myös riittävästä resursoinnista päivittäistoiminnoissa virka-apua antavissa poliisilaitoksissa.

Tällä halutaan turvata yhdenvertainen kohtelu ja lisäksi ennakoida tulevia vastaavia tilanteita. Muun muassa Suomen tulevaa EU-puheenjohtajuutta silmällä pitäen on tärkeää tuoda henkilöstönäkökulma esiin merkittäviä poliisitoimia vaativissa tapahtumissa.

Luottamusmiehet kävivät läpi epäkohdiksi koettuja asioita kuten keskeytyneistä lomapäivistä syntyvää vajaatuntisuutta ns. monttua. Esiin tulleita epäkohtia nostetaan esille seuraavalla neuvottelukierroksella.

Työnantajaa informoitiin tapaamisessa esiin nousseista henkilöstönäkökulmista.


Palaa otsikoihin
Sivua viimeksi päivitetty: 20.7.2018