rss Uutiset

7.1.2019 8.47

Tarkasta palkkanauha: kertaerä maksuun tammikuussa

Olet oikeutettu tuloksellisuuteen perustuvaan kertaerään, jos palvelussuhteesi valtioon on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä 18.11.2018 saakka ja jos sinulle on maksettu tuolla ajanjaksollapalkkaa vähintään yhdeltä päivältä. Enintään seitsemän kalenteripäivän mittainen keskeytys palvelussuhteiden välissä ei estä kertaerän maksamista. Palkkana pidetään myös vuosiloma-ajan palkkausta ja esimerkiksi sairausajalta maksettavaa poissaoloajan palkkausta.Palvelussuhteen ei siis tarvitse olla voimassa tammikuussa 2019.

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta. Laskennan perusteeksi on määrätty marraskuun 2018 kuukausipalkka. Osa-aikaisena olleen kertaerän suuruus määräytyy 18.11.2018voimassa olleen osa-aikaprosentin mukaan.

Kuukausipalkkaan luetaan tehtävän vaativuuteen perustuva palkanosa, henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, mahdollinen kokemusosa sekä takuupalkkaus. Lisäksi mukaan luetaan muut säännöllisestitoistuvat tietyn suuruisina kuukausittaisina erinä maksettavat palkkaustekijät, palkanlisät ja lisäpalkkiot.


Palaa otsikoihin
Sivua viimeksi päivitetty: 8.1.2019