rss Uutiset

30.5.2018

Uudet palkkataulukot

SPJL on käynyt tarkentavat virkaehtosopimusneuvottelut valtion uuteen VES:iin sisältyvästä ensimmäisestä järjestelyvaraerästä. Tämä ensimmäinen erä on suuruudeltaan 0,6 %. Uusissa, 1.6. voimaan tulevissa palkkataulukoissa, näkyy sekä 1 % yleiskorotuksen että 0,6 % järjestelyvaraerän vaikutus.

Poliisin ja Supon neuvottelut päätyivät "perälautaan" eli järjestelyvaraerä maksetaan prosentuaalisina korotuksina vaativuusluokkien mukaisiin peruspalkkoihin. 

Oikeusministeriön yleisen sopimusalan ja Hätäkeskuslaitoksen neuvotteluissa päästiin sopimusratkaisuihin. Molemmissa sopimuksissa neuvotteluvarallisuus käytettiin pääosin euromääräisiin korotuksiin tiettyihin vaativuustasojen mukaisiin peruspalkkoihin. 

Poliisihallituksen neuvottelutulos sisältää tekstimuutoksia vaativuusluokkiin ja euromääräisiä korotuksia osaan peruspalkoista.

Uudet palkkataulukot löytyvät täältä: https://www.spjl.fi/toiminta/sopimukset/palkkataulukot.
Palkkalaskurien päivitys on vielä kesken, joten ne eivät tällä hetkellä toimi uusien palkkojen mukaisesti.Palaa otsikoihin
Sivua viimeksi päivitetty: 30.5.2018