rss Uutiset

23.10.2018 15.29

Yksityisen vartiointialan tes-neuvotteluihin liittyvä Securitas Oy:n ja Securitas Palvelut Oy:n lakko siirtyy valtakunnansovittelijan esityksestä kahdella viikolla

Tiedote 23.10.2018, päivitetty 5.11.2018

Mistä on kyse? 


Yksityisen vartiointialan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan johdolla tiistaina 6.11. klo 10.30. Palvelualojen ammattiliitto PAMin ilmoittama Securitas Oy:tä ja Securitas Palvelut Oy:tä koskeva päivän lakko siirtyy kahdella viikolla, eli lakon uusi ajankohta on 20.11.2018 klo kello 14.00. Lakko päättyy keskiviikkona 21.11. kello 24.00

PAMin ilmoittama Prevent Turvallisuuspalvelut 360 Oy:tä koskeva lakko alkaa perjantaina 9.11. kello 14.00 ja päättyy lauantaina 10.11. kello 24.00. 

Lakot liittyvät alan pitkittyneisiin ja tulehtuneisiin TES -neuvotteluihin. Vartiointialalla on oltu sopimuksettomassa tilassa 1.5.2018 alkaen, kun edellinen työehtosopimuskausi päättyi 30.4.2018.  

Koskeeko lakko minua? 


SPJL:n jäsenyhdistysten jäsenet eivät kuulu lakon piiriin, mutta sillä voi olla vaikutusta jäsentemme työtehtäviin. Neutraliteettioikeuden mukaisesti lakon ulkopuolella olevalla virkamiehellä on oikeus pysyä puolueettomana. Siten sinulla ei ole velvollisuutta tehdä sallitun työtaistelutoimenpiteen piiriin kuuluvaa työtä. Sinun on suoritettava vain tavanomaiset virkavelvollisuutesi /- tehtäväsi (virkaehtosopimuslaki 11 §). 

Tavanomaisuudella tarkoitetaan sekä sisällöltään että laajuudeltaan virkamiehen normaaliin työhön liittyviä tehtäviä. SPJL:n jäsenyhdistysten jäsenten tavanomaisiin virkavelvollisuuksiin eivät kuulu sellaiset tehtävät, jotka ovat ulkoistettu yksityisen vartiointialan tehtäviksi. 

Lakon ulkopuolella oleva virkamies on kuitenkin velvollinen työantajan määräyksestä tekemään suojelutyötä, vaikka se ei muutoin kuuluisikaan hänen virkavelvollisuuksiinsa.   

  • Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen työtaistelua toimeenpantaessa on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi taikka sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun johdosta erityisesti vaarantuu. 

Miten minun tulee toimia? 


Lakon alkaessa SPJL:n jäsenenä sinun tulee pidättäytyä lakon piiriin kuuluvista tehtävistä ja suorittaa ainoastaan omat tavanomaiset virkavelvollisuutesi /-tehtäväsi siinä laajuudessa kuin niitä tavanomaisesti suoritat.  

Mikäli työnantaja kuitenkin määrää sinut lakon alaisiin tehtäviin, jotka eivät kuulu tavanomaisiin työtehtäviisi, eivätkä täytä suojelutyön edellytyksiä, vaadi määräys kirjallisesti. 

Mikäli työnantaja määrää sinut suojelutyöhön, vaadi määräys kirjallisesti. 

Ole viipymättä yhteydessä liittoon ja toimita meille edellä mainittu määräys tai tieto siitä, mikäli pyynnöstä huolimatta määräystä ei ole annettu kirjallisesti.  

Epäselvissä tapauksissa ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa ole aina yhteydessä liittoon.  


Yhteystiedot: 

Jonne Rinne 
puheenjohtaja 
050399 8795  

Mika Nygård  
järjestöpäällikkö 
040556 1441  

Rita Ridanpää 
lakimies 
050570 1597  

Jesper Thurin 
lakimies 
050301 9254 

Pekka Lassila 
pääluottamusmies (SM) 
050598 1315 

Alice Utriainen 
pääluottamusmies (OM) 
050440 8452 


Palaa otsikoihin
Sivua viimeksi päivitetty: 5.11.2018