Ajan laineita ja myrskyä

95-vuotias SPJL

SPJL:n aikajanalle mahtuu sekä myrskyä että tyveniä vaiheita, mutta peilityyntä ei ole koskaan. Ehkä täydellinen seesteisyys ei ole mahdollistakaan maailmassa, jossa kaikki - ammattiliitotkin - pyrkivät koko ajan parempaan. 

1923

SPJL:n historia alkaa Suomen Poliisien Liiton perustamisesta 13.3.1923. Alkuvuosien vetovastuu oli puheenjohtaja Emil Roineella. Poliittisten päättäjien penseydestä huolimatta jo vuonna 1924 saavutettiin kesälomiin, ikälisiin ja vaatetusavustukseen liittyviä parannuksia.

1929

Poliisimies-lehden näytenumero ilmestyy joulukuussa 1929 ja lehti alkaa ilmestyä 1930.

1930

Rikospoliisit perustivat oman järjestönsä, Suomen Rikospoliisien Yhdistyksen (SRPY) 1930.

1934

Poliisin Erorahaston toiminta alkoi vuonna 1934. Erorahastolla oli suuri merkitys, sillä 1930-luvulla poliisikunnan sosiaaliturva oli minimaalinen.

1941

SPL:n vuosia ajama poliisipalkkauksen uudelleenjärjestäminen hyväksyttiin eduskunnassa. Perusteissa huomioitiin muun muassa työn tärkeys ja vaarallisuus: vuosina 1921–1939 oli surmattu 61 poliisia.

1943

Poliisikunnan Keskusliitto (PKL) perustetaan 1943. Erityisesti poliisipäällystöä edustanut liitto keskittyi palkkauskysymyksiin; SPL:n ohjelmassa oli enemmän myös työaikaan ja sosiaaliturvaan liittyviä vaatimuksia.

SPL menee mukaan Pohjoismaisen poliisiliiton NPF:n toimintaan.

1948

Suomen Poliisin Urheiluliitto (SPUL) perustetaan 1948. SPL on SPUL:n alullepaneva voima ja enismmäinen rahoittaja.

1952

Suomen Poliisien Lomakotiliiton perustaminen hyväksyttiin SPL:n päättävissä elimissä. Ensimmäinen lomakoti ostettiin valtiolta 1954. Lomakotiliiton toiminta siirtyi SPL:lle 1972.

1956

Yleislakon 19 päivän aikana 1956 sattui useita mellakoita. SPL katsoi, että lakon ulkopuolella ollut poliisikunta osoitti sellaista ammattitaitoa ja vastuullisuutta, että yleiskorotusten lisäksi olisi pitänyt korjata poliisin palkkauksen jälkeenjääneisyys. Hallitus ei tähän suostunut.

1959

Pohjoismainen poliisiliitto NPF – ja SPJL sen vaikutusvaltaisen jäsenenä – liittyi EuroCOP:n edeltäjään, kansainväliseen poliisijärjestöön UISP:hen.

1968

SPL:n liittokokous 1968 modernisoi liiton sääntöjä keventäen organisaatiota ja operatiivista raskautta; esimerkiksi liittokokousväli pidennettiin kolmeen vuoteen.

1970

Työaikalakia aletaan soveltaa koko poliisihallinnon alalla.

1974

Poliisihallintoa koskeva yhteistoimintasopimus työsuojelun valvonnan sektorille syntyy 1974.

1975

Suomen Rikospoliisien Liitto SRPL eroaa SPL:stä.

1976
Poliisilakko 13.2.–1.3.1976. SPL on lakossa yksin, sillä keskitetty ratkaisu oli syntynyt huolimatta SPL:n työtaisteluvalmisteluista. Median kauttakaan ei tukea juuri saatu. Monet muun muassa palkkaukseen ja niin sanottuun sosiaalipakettiin ja vakanssijärjestelyihin liittyvät tavoitteet jäivät saavuttamatta, mutta samalla ymmärrettiin poliisin ammattijärjestökentän yhteisen voiman merkitys.

1984

SPL vaihtoi keskusjärjestöä SAK:sta Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliitto TVK:hon. Taustalla oli erityisesti tyytymättömyys SAK:ssa käytyyn poliittiseen peliin.

1986

Virkamiesliiton lakko1986. Virkamiesliittoon kuuluneet PKL ja SRPL rajattiin lakon ulkopuolelle, mutta ne määrättiin maksamaan korotettua jäsenmaksua.

1990

"Poliisijärjestöjen kihlaus” eli kolmen liiton yhdistymistä valmistellut Poliisijärjestöjen Liitto PJL perustetaan 1990

SPL, Virkamiesliitto ja Liikelaitosunioni perustivat TVK-Valtion. TVK-V lakkautettiin 1992 ja sen jäsenliitot liittyivät STTK-J:hin 1993. Välivaiheessa toimi Valtion henkilöstöjärjestöjen keskusliitto VHKL.

1995

SPL, PKL ja SRPL yhdistyvät Suomen Poliisijärjestöjen Liitoksi 1995. Myös järjestöjen lehdet yhdistyvät; Poliisimies-lehden uudeksi nimeksi tulee Poliisi & Oikeus. Yhdistymisen myötä SPJL:n jäsenkuntaan kuuluu myös oikeusministeriön hallinnonalalla työskenteleviä, PKL:ään kuuluneen Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäseniä.

2000

STTK-J:n nimeksi Palkansaajajärjestö Pardia. Par viittaa tasa-arvoon ja dia läpileikkaukseen. SPJL:n entinen puheenjohtaja Matti Krats toimi Pardian puheenjohtajana 1999–2005.

2001

Hätäkeskuslaitos perustetaan 2001. Suomen Hätäkeskusvirkailijat SHV ry perustetaan 2002 SPJL:n jäsenyhdistykseksi.

2003

Poliisin uusi palkkausjärjestelmä, jota oli alettu kehitellä jo 1990-luvulla, hyväksyttiin 2003. UPJ:n hyväksymistapa johti liiton vakavaan kriisiin, josta noustiin sitkeiden eheyttämistoimien avulla.

2005

Yrjö Suhonen valittiin ensimmäistä kertaa SPJL:n puheenjohtajaksi. Toisella nelivuotiskaudelle hänet valittiin liittokokouksessa 2009.

2013

SPJL täyttää 90 vuotta.

2016

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry vaihtoi keskusjärjestöä STTK:sta Akavaan. Keskusjärjestömuutoksen myötä palkansaajajärjestö Pardia vaihtui julkisalan
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn.90 vuotta aikajanalla

Sivua viimeksi päivitetty: 31.1.2018