Intressebevakare för polisen och yrkespersoner inom rättsförvaltningen

Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL) är landets största intressebevakningsorganisation för anställda vid polisen och inom rättsförvaltningen. Dess 82 medlemsföreningar har sammanlagt drygt 11 000 medlemmar bland poliser, kontorspersonal vid häraderna samt yrkespersoner inom rättsförvaltningen, Skyddspolisen (SKYPO) och vid nödcentralerna. Studerande vid polishögskolan kan bli studerandemedlemmar i SPJL.

Förbundets 1. viceordförande är Kimmo Laajavuori. Den högsta beslutanderätten utövas av förbundsstämman, som samlas vart fjärde år. Förbundsstämman väljer fullmäktige, som i regel samlas två gånger om året, samt en styrelse, som sammanträder ungefär en gång i månaden. Du hittar kontaktinformation till styrelsemedlemmarna här.

SPJL deltar även i polisens internationella fackliga verksamhet. Förbundet är medlem i det europeiska centralförbundet för polisorganisationer EuroCOP (The European Confederation of Police) och i Nordiska Polisförbundet NPF. 

 


Poliserna går med i Akava

Akavas styrelse har godkänt Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL) som medlem i Akava. Förbundet hörde tidigare till löntagarorganisationen Pardia inom tjänstemannacentralorganisationen STTK. Akava har nu 37 medlemsorganisationer och Akavas förbund totalt cirka 610 000 medlemmar.

Polisernas medlemskap stärker Akavas roll som intressebevakare för sakkunniga och andra som utexaminerats från yrkeshögskolor och universitet. I kombination med att Sakkunniga i rehabiliteringsbranschens anslöt sig till Akava vid årsskiftet ökar Akavas inflytande inom yrkeshögskolesektorn avsevärt.

Läs mer: Poliserna går med i Akava (Akava)


Sivua viimeksi päivitetty: 14.2.2018