Kontaktinformation för SPJL:s kansli

Stationskarlsgatan 2, 00520 Helsingfors
Tfn växeln 09 3484 2400 (Mondag-Torsdag kl. 9.00–15.00, Fredag kl 9.00-12.00)

E-post: Alla e-postadresser har formen: fornamn.efternamn(at)spjl.fi

Kontaktinformation på finska

Ordförande
Jonne Rinne
tfn 050 399 8795

– allmänt ansvar för förbundets verksamhet, ekonomi och intressebevakning
– extern kommunikation
– ledning av förhandlingsverksamheten
– kontakter med opinionsbildare och beslutsfattare i samhället

Organisationschef
Mika Nygård
tfn 09 3484 2433, 040 507 5456

– förhandlingsverksamhet, kontaktperson för IM:s förhandlingsbord
– allmänt ansvar för förbundets verksamhet
– kansliets chef

Ordförandens sekreterare
Tarja Heinonen
tfn 09 3484 2421

– ordförandens sekreterare
– dokumentförvaltning
– researrangemang i anslutning till styrelsens och arbetsutskottets möten
– sekreterare för styrelsens och arbetsutskottets möten
– förbundets förtjänsttecken

Kommunikationschef
Nuppu Pelevina
tfn 050 548 1593

e-post: nuppu.pelevina(at)spjl.fi
– chefredaktör för tidningen Poliisi & Oikeus och kalendern
– ansvar för förbundets publikationer, webbplats, Facebook-sida och Twitter status
– biträder ordföranden inom extern kommunikation
– beredning av kommunikationsstrategin och uppföljning av genomförandet

Kommunikationskoordinator
Katja Almgren
tfn 09 3484 2428, 044 582 0012

– artiklar
– fotografering
– biträder kommunikationschef och ordföranden inom förbundets kommunikation
– sekreterare för tidningen Poliisi & Oikeus
– administration av bildbanken

Ekonomichef
Anita Heino
tfn 09 3484 2422

– ekonomiförvaltning
– IT-ärenden

Ekonomiassistent
Jaana Tynjälä
tfn 09 3484 2423

– kontroll och betalning av fakturor
– reseräkningar
– postning
– tidningsprenumerationer

Utbildnings- och intressebevakningssekreterare
Minna Huhta
tfn 045 137 3393

– förbundets organisationsutbildning
– medverkan vid förhandlingsverksamheten och beredning av stödmaterial för förhandlingsverksamheten
– ansvar för organisering av förbundets seminarier, möten m.m.
– regionkommittéernas kontaktperson

Medlemstjänstsekreterare
Asta Jakobsson
tfn 09 3484 2426

– arbetslöshetskassans ombud
– uthyrning av semesterstugor
– semesterstöd
– postning och fakturering av beställningar 

Medlemsregistersekreterare
Anne Rakka
tfn 09 3484 2424

– uppdatering av medlemsregistret, bl.a. adressändringar
– uppdatering av registret över förtroendevalda och registret över föreningarnas funktionärer
– referensgiroblanketter och enskilda giroblanketter till medlemmarna

Förhandlingschef
Auno Mäkinen
tfn 09 3484 2431, 044 906 3710

– förhandlingsverksamhet, kontaktperson för JM:s och Nödcentralsverkets förhandlingsbord
– redovisning
– bakgrundsutredningar och statistiska utredningar
– lönesystem

Jurist
Rita Ridanpää
tfn 09 3484 2425, 050 525 2259

– förhandlingsverksamhet
– rådgivning i juridiska frågor gällande anställningar och tjänster
– samarbets- och arbetarskyddssekreterare
– internationella ärenden

Jurist
Jesper Thurin

tfn 050 301 9254

Huvudförtroendeman
Pekka Lassila
tfn 09 3484 2430, 050 598 1315

– avtalstolkningar för inrikesministeriets del, verksamhet och utbildning inom polisens och polisens kanslianställdas förtroendemannasystem
– rättsskyddsfrågor

Huvudförtroendeman
Alice Utriainen

tfn 09 3484 2427, 050 440 8452
– avtalstolkningar för justitieministeriets del, verksamhet och utbildning inom JM:s förtroendemannasystem


Sivua viimeksi päivitetty: 23.10.2018