Luottamusmies on sinua varten

Työpaikalla ammattiliittoon kuuluvaa työntekijää edustaa hänen oma luottamusmiehensä. Työntekijät valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen. Hän neuvottelee vain edustamiensa työntekijöiden puolesta työnantajan kanssa työsuhteen eduista, työehtosopimuksen soveltamisesta ja työpaikan kehittämisestä.  Hänen tehtävään on toimia neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työnantajien ja työntekijöiden välillä.
  1. Ota aina ensin yhteyttä ongelmatilanteissa omaan luottamusmieheesi. Myös työnantajan kanssa neuvoteltaessa on hyvä, että luottamusmies on läsnä.
  2. Jos oma luottamusmiehesi ei osaa ongelmaa ratkaista, luottamusmies ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen.  
  3. Jos pääluottamusmies ei osaa ratkaista asiaa, hän ottaa yhteyttä toimiston lakimieheen, joilta hän saa myös muuten tukea ja neuvoja.

Luottamusmiehen koulutus- ja ajankäyttöoikeuksista sekä tietojen saannista sekä ansionmenetyksen korvaamisesta on sovittu virka- ja työehtosopimuksissa. Luottamusmiestoiminnasta sovitaan tarkemmin virastojen tarkentavissa virkaehtosopimuksissa tai viraston työehtosopimuksessa.


Löydät SM:n poliisihallinnon, Hätäkeskuslaitoksen ja Oikeusministeriön hallinnonalan luottamusmiesten nimet klikkaamalla vastaavaa linkkiä vasemmassa palkissa.Sivua viimeksi päivitetty: 7.1.2016