JUKO

JUKO neuvottelee SPJL:n jäsenten palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne on JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja.

— JUKO edustaa noin joka toista valtion työntekijää ja se on julkisen sektorin suurin neuvottelujärjestö. Kaikkiaan JUKO neuvottelee sopimuksista, jotka koskevat noin 600 000 suomalaisen palkansaajan työ- ja virkaehtoja. Näin se on laajin toimija koko työmarkkinakentässä, neuvottelujärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

— JUKO puolustaa koulutettujen työntekijöiden asemaa. Usein vain kulueränä nähdyt julkisen sektorin työntekijät tuottavat kansalaisten tarvitsemia peruspalveluja. Poliisit, poliisin henkilöstön sekä oikeuslaitoksen ja hätäkeskuksen ammattilaiset tekevät työtä turvallisuuden takaamiseksi, mikä on yksi yhteiskunnan perustehtävistä. Noin 11 000 jäsentään edustavan SPJL:n liittyminen JUKOon lujittaa osaltaan koko julkisen sektorin ja erityisesti valtion sopimusalan edunvalvontaa, Luukkainen korostaa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sopii yli 210 000 työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla. Valtiolla työskentelee poliisien liittymisen myötä noin 36 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa työntekijää.

Akava

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 37 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. Akava on Suomen ainoa palkansaajakeskusjärjestö, joka kasvattaa jatkuvasti jäsenmääräänsä. Se valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana.

Akavan jäsenliiton jäsenyys antaa monenlaista turvaa, kuten työ- ja virkaehtosopimukset, neuvottelujärjestelmän, luottamusmiesverkoston sekä oikeudellisia palveluja ja urapalveluja. Liitot tarjoavat ammatillista edunvalvonta ja työsuhdeneuvontaa. Ne ovat jäsentensä apuna työuran kaikissa vaiheissa. Lisäksi jäsenyys merkitsee monia rahanarvoisia etuja.


Sivua viimeksi päivitetty: 19.4.2018