Valtion virka- ja työehtosopimus 2018--2020


Valtion virka- ja työehtosopimuksesta löytyvät keskeisimmät valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtoja ja oikeusasemaa koskevat sopimukset:

Valtion virka- ja työehdot 2018-2020

Liittokohtaiset neuvottelut

SPJL:n jäseniä koskevat liittokohtaiset neuvottelut käy JUKO ja valtion työmarkkinalaitos (eli valtiovarainministeriö). Sopimusneuvotteluja käydään useissa työryhmissä, joiden tulokset koordinoi valtion pääsopijajärjestöjen ja valtion työmarkkinalaitoksen johdosta koostuva koordinaatioryhmä. Näissä neuvotteluissa syntyy valtion virka- ja työehtosopimus.
Kun neuvottelutulos saavutetaan, se lähtee JUKOn liittoihin kierrokselle. SPJL:n hallitus päättää, hyväksyykö liitto sopimusesityksen, mutta koko JUKOa sitovan kannan muodostaa JUKOn hallitus. Jos JUKOn hallitus hyväksyy esityksen, se sitoo myös SPJL:ää, jos SPJL ei ennen sopimuksen allekirjoittamista eroa JUKOsta.
Valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittaminen merkitsee myös SPJL:n jäseniä koskevan työrauhavelvoitteen voimaantuloa.


Tarkentavat virkaehtosopimukset

Tarkentavat virkaehtosopimukset täsmentävät nimensä mukaisesti liittokohtaisten neuvottelujen tuloksena syntynyttä sopimusta. Näitä neuvotteluja SPJL käy sisäasiainministeriön, Poliisihallituksen, Hätäkeskuslaitoksen ja oikeusministeriön kanssa. SPJL:n hallituksen hyväksyntä on tarkentavissa neuvotteluissa sopimuksen syntymisen kannalta ratkaiseva vaihe huolimatta siitä, että SPJL käy neuvotteluja JUKOn nimissä. 

SPJL:n yhteyshenkilö eri neuvottelupöydissä on neuvottelupäällikkö Auno Mäkinen. Neuvottelutoiminnan johtaminen kuuluu puheenjohtaja Jonne Rinteen tehtäviin.


Soveltamisohjeet

Hyväksyttyjen sopimusten pohjalta laaditaan soveltamisohjeita. Tämä on jatkuva prosessi eli SPJL:n edustajat neuvottelevat työantajan edustajien kanssa soveltamisohjeista tarpeen mukaan pitkin sopimuskautta. Soveltamisohjeiden syntyminen poikkeaa sopimusten syntymisestä siinä, että työnantaja kirjoittaa neuvottelujen jälkeen sopimusohjeet eli niitä ei hyväksytetä SPJL:n hallituksessa. Yksimielisyyden saavuttaminen on kuitenkin tärkeää, koska ilman sitä soveltamisohjeiden toimivuus on kyseenalainen.


Sivua viimeksi päivitetty: 11.12.2018