Asiantuntijakirjoitukset

Tältä sivulta löydät asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista aiheista.

1.6.2018 11.03Pääkaupunkiseutulisän oikeutuksesta Pekka Lassila, pääluottamusmies/poliisihallinto

Pääkaupunkiseutulisän oikeutus on noussut keskusteluihin aika ajoin ja uudelleen, kun Työtuomioistuimen tuomio TT 2018:18 tuli julki.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.11.2017Talous kasvaa kohisten – mutta onko se kikyn ansiota? Auno Mäkinen, neuvottelupäällikkö/SPJL

Pankit ja ennustelaitokset ovat viime aikoina kilvan kohentaneet ennustetta Suomen talouden kehityksestä. Talouskasvun kiihtyminen kansainvälisesti selittää osin positiivista käännettä myös Suomessa. Toisaalta Suomen talouskasvu on viivästynyt verrattuna muihin EU-maihin, sillä Suomen vienti painottuu lähimpiä vertailumaita enemmän investointihyödykkeisiin: nousukauden koittaessa kasvaa ensin kulutushyödykkeiden ja vasta vähän myöhemmin investointihyödykkeiden kysyntä. Hallitus kiittelee kasvusta kiky-sopimusta, mutta onko siinä mitään perää? Ja miten kasvu näkyy kikyssä uhrauksia tehneen valtion henkilöstön kukkarossa?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.10.2017SPJL valmistautuu sopimusneuvotteluihin uusissa olosuhteissa Auno Mäkinen, neuvottelupäällikkö/SPJL

Työmarkkinaneuvottelut käynnistyvät pikkuhiljaa syksyn kääntyessä talveksi. Valtion sopimusneuvottelut käynnistyvät vasta kun yksityissektorin vientivetoiset alat – teknologiateollisuus kärkenä – ovat saavuttaneet liittokohtaiset sopimukset. Tällöin määräytyy yleinen linja, jota julkinen sektori tulee käyttämään omien sopimuskustannusten perusteluun. Käytössä valtion neuvottelut käynnistyvät vasta loppuvuodesta ja neuvottelutuloksia on odotettavissa vasta ensi vuoden puolella.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.6.2017 14.31Haalarikamera on uuden ajan muistikirja Sami Hätönen, ylikomisario/Poliisihallitus, Mika Nygård, järjestöpäällikkö/SPJL

Poliisihallituksen asetettaman työryhmän selvitys haalarikameroiden käyttöönoton edellytyksistä ja käytön vaikuttavuudesta on aiheuttanut paljon keskustelua niin julkisuudessa kuin poliisimiesten keskuudessakin. Väärinkäsityksiltäkään ei ole vältytty. Mistä siis on oikeasti kysymys, kun puhutaan haalarikamerasta ja sen tallenteiden käytöstä?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.3.2017Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta Laura Sairanen, VT, OTL, kihlakunnansyyttäjä ja tutkinnanjohtaja Valtakunnansyyttäjänviraston poliisirikosten käsittely-yksikössä

Valtakunnansyyttäjänvirastossa toimii poliisirikosten käsittely-yksikkö, jonka yhtenä tärkeänä tehtävänä on päättää tutkinnan toimittamatta jättämisestä jutuissa, joissa se on ilman laajempaa selvitystä mahdollista. Paikallisissa syyttäjänvirastoissa taas toimii tehtävään erikseen määrättyjä syyttäjä-tutkinnanjohtajia, jotka osana omaa virkatyötään hoitavat myös tutkinnanjohtajan työtä itsenäisesti ja täysin toimivaltuuksin.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.1.2017Pensionsreformens inverkan på de yrkesbaserade pensionsåldrarna Rita Ridanpää, jurist vid Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL)

Pensionsreformen trädde i kraft den 1 januari 2017. Reformen inverkar också på de yrkesbaserade pensionsåldrarna inom den offentliga sektorn: rätt till en lägre yrkesbaserad pensionsålder kvarstår för dem som redan utnyttjar rätten, men från år 2018 höjs de yrkesbaserade pensionsåldrarna gradvis. Ändringen gäller endast personer, för vilka den valda pensionsåldern uppnås år 2018 eller senare. Personalorganisationerna motsätter sig en höjning av de yrkesbaserade pensionsåldrarna och avser att bestrida beslutet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.1.2017Eläkeuudistuksen vaikutus ammatillisiin eläkeikiin Rita Ridanpää, SPJL:n lakimies

Eläkeuudistus tuli voimaan 1.1.2017. Uudistus vaikuttaa myös julkisen sektorin ammatillisiin eläkeikiin: oikeus ammatilliseen eläkeikään säilyy niillä, joilla oikeus on olemassa, mutta vuodesta 2018 lähtien ammatillisia eläkeikiä nostetaan asteittain. Muutos koskee vain niitä henkilöitä, joiden valittu eläkeikä täyttyy vuonna 2018 tai sen jälkeen. Henkilöstöjärjestöt vastustavat ammatillisten eläkeikien nostamista ja aikovat riitauttaa päätöksen.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.9.2016Taloustilanteen vaikutus rikollisuuteen Auno Mäkinen, Neuvottelupäällikkö SPJL

SPJL toteutti Tilastokeskuksella tutkimusraportin ”Taloustilanteen vaikutus rikollisuuteen”.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.6.2016 11.26Erimielisyys ja paikallisneuvotteluista Pekka Lassila, Pääluottamusmies SM

Vaativuustasoon liittyvässä palkkausasiassa voidaan ajautua tilanteeseen, jossa käydään poliisin palkkausjärjestelmän mukainen erimielisyysmenettely ja paikallisneuvottelu SPJL:n ja poliisihallituksen kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.6.2016 11.22Eläkkeen tasoon vaikuttaa elinaikakerron Mika Nygård, Järjestöpäällikkö SPJL

Elinaikakerroin on mekanismi, joka vaikuttaa eläkkeen tasoon. Elinaikakertoimen tarkoituksena on pitää eläkekulut kurissa ja kannustaa jatkamaan työntekoa yli varsinaisen eläkeiän.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.3.2016 15.05Käräjäverkostouudistus — YT –neuvottelut aloitetaan huhtikuussa Pirjo Lappalainen, Pääluottamusmies OM

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on linjannut käräjäoikeusverkoston tulevista tuomiopiireistä. Hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle syksyllä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.3.2016 9.00Selkäkivut kuriin Margareetta Syväjärvi, vanhempi konstaapeli, fysioterapeutti, sert. MDT

Alaselkäkipu ja sen taustalla olevat eriasteiset välilevyn rakennehäiriöt (välilevytyrät), on valitettavan yleinen ja toimintakykyä mahdollisesti hyvinkin rajoittava haitta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.3.2016 13.42Vuorotteluvapaa ehtoihin muutoksia (päivitetty 19.1.2017) Asta Jakobsson, Jäsenpalvelusihteeri SPJL

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuivat 1.1.2016. Vuoden 2017 alussa lakiin ei tullut muutoksia, mutta tätä artikkelia on päivitetty 19.1.2017.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi15.1.2016 13.26Puhutaan työttömyysturvasta Mika Nygård, Järjestöpäällikkö SPJL

Joskus kuulee pohdittavan, miksi kuulua ammattiliittoon eikä yleiseen työttömyyskassaan (YTK) eli Loimaan kassaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.12.2015 14.15Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 2016 Rita Ridanpää, Lakimies SPJL

Työtapaturmia ja ammattitauteja koskevat säädökset on koottu nykyisistä kolmesta laista yhdeksi uudeksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi, joka tulee voimaan 1.1.2016.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.12.2015 13.52Yh­teis­kun­ta­so­pi­mus Mika Nygård, Järjestöpäällikkö SPJL

Yhteiskuntasopimusta ei saatu aikaiseksi useista neuvotteluyrityksistä huolimatta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.10.2015 11.18Elä­ke­uu­dis­tus­ta kos­ke­va la­kie­si­tys ei ole pe­rus­tus­lain vas­tai­nen Rita Ridanpää, Lakimies SPJL

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi 23.10. oman lausuntonsa vuoden 2017 eläkeuudistuksen perustuslainmukaisuudesta (PeVL 5/2015 – HE 16/2015 vp).

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.10.2015 12.31Laiton uhkaus kärsimyskorvauksen perusteena Rita Ridanpää, Lakimies SPJL

Vakuutusoikeus on 12.8.2015 antamallaan päätöksellään vahvistanut oikeuden rikosvahinkolain 9 §:n mukaiseen kärsimyskorvaukseen tilanteessa, jossa rikoksentekijää ei ole nimenomaisesti tuomittu laittomasta uhkauksesta, mutta rikoksen tekotapa on täyttänyt myös laittoman uhkauksen tunnusmerkistön.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.9.2015 13.42Virkamiehen sananvapaus Hannele Lotsari-Coffeng, Viestintäpäällikkö SPJL

Työnantajat astuvat liian usein virkamiehen varpaille pyrkiessään vaikuttamaan
työntekijänsä antamiin lausuntoihin tai haastatteluihin. (teksti: P&O  6/2014)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.3.2015 14.14Vakuutusoikeus kumosi Valtiokonttorin päätökset Rita Ridanpää, Lakimies SPJL

Vakuutusoikeus on 18.12.2014 antamillaan päätöksillään linjannut poliisimiesten oikeutta 1.1.2006 voimaan tulleen rikosvahinkolain 9 §:n mukaiseen kärsimyskorvaukseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.11.2014 12.59Turvallinen tulevaisuus? Alf Rehn, professori

Sisäisestä turvallisuudesta puhuttaessa puhutaan yllättävän harvoin edes tästä päivästä, tulevaisuudesta nyt puhumattakaan. Sisäinen turvallisuus mielletään nimittäin varsin usein juuri tunnettujen käsitteiden kautta, historiaan katsoen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.11.2014 12.13Ympäristörikokset uhkaavat turvallisuuttamme hyvin samankaltaisin piirtein kuin muukin rikollisuus Tuija Brax, Kansanedustaja

On hyvä, että sisäisen turvallisuuden työssä ympäristöriskit, -rikokset ja -onnettomuudet otetaan nykyisin hyvin esille. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.11.2014 12.07Hyvä, paha valtion henkilöstö Niko Simola, Pardian puheenjohtaja

Julkisuudessa on käyty runsaasti keskustelua julkisen sektorin liian suuresta koosta ja virkamiesten liian suuresta määrästä. Keskustelussa jää täysin huomiotta, että viime vuosikymmeninä valtion budjettitalouden virastojen ja laitosten henkilöstömäärä on jo merkittävästi supistunut. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.11.2014 12.05Mureneeko oikeusvaltio? Tuomas Kurttila, Lapsiasiavaltuutettu

Kun poliisi ei ehdi tutkia, kun syyttäjä ei ehdi syyttää, kun tuomioistuimet eivät ehdi tapauksiin syventyä, kärsijänä ovat oikeusturva ja oikeusvarmuus.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.11.2014 11.20Turvallisuus Irja Askola, Piispa

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.11.2014 11.01Kansalaisena luottamukseni poliisiin on korkealla Anne Berner, Vallila Interiorin hallituksen puheenjohtaja

Koen eläväni turvallisessa maassa, jossa voin luottaa yhteiskunnan järjestykseen, lainmukaiseen kohteluun ja virkamieskunnan neutraalin suhtautumiseen minuun.

Lue lisää | 0 Kommenttia | KommentoiSivua viimeksi päivitetty: 20.1.2019