SPJL_FB

Turvaamme selustasi

Tervetuloa SPJL:n blogiin!
 Täällä SPJL:n omat sekä kutsutut asiantuntijat ottavat kantaa ajankohtaisiin turvallisuuden ja työelämän teemoihin. Ulkopuolisten kirjoittajien tekstit eivät edusta liiton kantaa.

rss

Voit kommentoida blogipäivityksiä tällä sivulla; kommentit tulevat näkyviin ylläpidon tarkistuksen jälkeen. Nimimerkin sijasta voit toki kommentoida omalla nimelläsi! Ylläpitäjät: Nuppu Pelevina ja Katja Almgren. Loukkaavia tai rikokseen kehottavia kommentteja ei julkaista.
30.11.2017 13.57

Resilienssillä työkykyä?

Arja Salin, SPJL:n hallituksen jäsen

Työhyvinvointia ei saavuteta työstä irrallisilla tempauksilla. Hyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä tukea työkyvyn ylläpitämiseksi eläkeikään saakka. Töiden tulisi sujua ja ihmisten jaksaa. Monesti Tyky-toiminta keskittyy erilaisten virkistyspäivien järjestämiseen. Siihen suhtaudutaan ylimääräisenä velvoitteena, pakollisena pahana.

Tyky-toiminta pitäisi nähdä strategisesti merkittävänä ja esimiesten pitäisi olla kiinnostuneita siitä. On asetettava tavoitteet ja varattava riittävät resurssit. Toimet on vastuutettava ja vaikutuksia seurattava. Hyvä Tyky-toiminta keskittyy useisiin tekijöihin, siihen on harvoin aikaa paneutua normaalissa työarjessa. Yhteiset teatteriesitykset ja ravintolaillat voivat lisätä yhteisöllisyyttä, mutta työkykyongelmia ne eivät poista. On oltava valmis ja toimiva, hyvin harkittu toimintamalli. Toiminnan tärkeys on näyttävä valinnoissa, toiminnassa ja prosesseissa.

Resilienssi (=kyky kohdata ja käsitellä muutosta ja ongelmatilanteita) syntyy siitä, että tilannekohtaisten pikaratkaisujen lisäksi yhdessä analysoidaan ongelmia ja ratkaisuja. Se on yhdessä kehittämistä parhaan toimintatavan löytämiseksi. Yksilö on osa suurempaa kokonaisuutta, aina osa työyhteisöä, ongelmia ja ratkaisuja pohditaan porukalla. Passiiviseksi uhriksi jääminen ei vie tilannetta eteenpäin. Työpaikkojen liikunta-/työhyvinvointiohjelman laatimisessa ei ole olemassa vaihtoehtona "valmista mahdollisimman nopeasti".  Resilienssi voisi tässä yhteydessä tarkoittaa toiminnan suunnittelua joustavasti, sovellettavasti ja ennakoiden. Etsitään uusia tehokkaita tapoja ehkäistä työkykyongelmia.

Liikunnan avulla voidaan hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä, hallita stressiä ja työssä jaksamista. Fyysisen aktiivisuuden edistäminen on yksi keino tukea työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Työyhteisön tarjoamien liikuntapalvelujen on todettu parantaneen työntekijöiden fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä lisänneen liikunnan harrastamista. Työnantajan näkökulmasta työpaikkaliikuntapalveluilla on onnistuttu saamaan aikaan myönteisiä vaikutuksia työyhteisön ilmapiirissä.

Lisäksi taide ja kulttuuritoiminta vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen. Aktiivinen ja vapaaehtoinen osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää yhteisöllisyyttä. Aktiivinen kulttuuriharrastus on yhteydessä koettuun terveyteen, hyvän elämän kokemuksiin. Kulttuuritoiminnan merkitys korostuu terveyden taustatekijöihin vaikuttamisessa.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden hankinnassa tulee panostaa palveluiden helppoon saavutettavuuteen. Vaikutuksia pitää seurata. Uutta toimintatapaa täytyy arvioida. Harkitsemattomista hätäratkaisuista voi olla seurauksena tilanteeseen soveltumaton ratkaisu. Luottamus on oletus, että toinen osapuoli pitää lupauksensa ja on sanojensa mittainen. Valmiiksi rakennetun ohjelman muuttaminen on vaikeampaa kuin täysin uuden luominen. Kerralla ei välttämättä tule valmista.

Arja Salin
Henkilöstöpäällikkö, Sisä-Suomen poliisilaitos
SPJL:n hallituksen jäsen


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja


Sivua viimeksi päivitetty: 20.1.2019