Somessa

SPJL on sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Facebookista, Twitteristä, Instagramista ja LinkedInistä.

FB ja Twitter


Sosiaaliseen median linjaus

SPJL:n sosiaalisen median linjaus perustuu liiton arvoihin ja strategiaan. Liitto toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa; Facebookissa, Twitterissä ja Instagram-palvelussa. Sosiaalisen median päivittämisestä vastaa liiton viestintä.

Liitto olemme me eli sinä ja minä. Jokainen vaikuttaa omalla osaamisellaan ja aktiivisuudellaan viestintään. Periaatteitamme viestinnässä ovat keskusteleva avoimuus ja ajankohtaisuus.


3 faktaa
1. Sosiaalinen media on paras kanava kuunnella ja käydä välitöntä keskustelua jäsenten ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

2. Sosiaalinen media on yksi kanava rakentaa liiton brändiä.

3. Kokonaisuus syntyy vuorovaikutuksesta; lukuisista tarinoista ja kiinnostavista henkilöistä.

LAuse someSosiaalisen median pelisäännöt:

1. Osallistu

  • Opettele käyttämään sosiaalisen median palveluita - Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn.

   Ole läsnä ja kuuntele sekä osallistu keskusteluun. Jaa tietoa.
  • Kerro asioista ja tapahtumista, joiden uskot kiinnostavan liiton jäseniä.
  • Kerro myös mielipiteesi ja vastaa kysymyksiin, joita sinulle esitetään.

2. Ole oma itsesi

  • Olet oman alasi asiantuntija, joten jos mahdollista osallistu keskusteluun omilla kasvoillasi ja nimelläsi.

  • Tee selväksi, että mielipiteesi ovat omiasi, ei liiton virallinen kannanotto.


  • Muista, että käytöksesi vaikuttaa väistämättä ammattikuntaasi rakentuvaan mielikuvaan.
  • Älä julkaise virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa organisaatiostasi tai muista alan toimijoista.

3. Käytä harkintaa

 • Käytä ns. maalaisjärkeä, mitä saa kertoa ja mitä ei. Harkitse tarkoin esimerkiksi, mitä työnantajaan liittyviä asioita saa ja kannattaa kertoa verkossa.
 • Älä koskaan paljasta salassa pidettäviä asioita.
  • Esimerkiksi poliisin operatiivisesta toiminnasta ei saa puhua sosiaalisessa mediassa.  Salassapidon piiriin kuuluvia asioita ei voi julkaista edes internetin suljetuissa keskusteluryhmissä.

 • Muista myös tekijänoikeuksiin liittyvä lainsäädäntö.
  • Esimerkiksi tekstin tai kuvien laiton lainaaminen on laitonta myös Facebookissa.

4. Käyttäydy

 • Käyttäydytään ihmisiksi ja noudatetaan hyvän käytöksen pelisääntöjä.
 • Kriittinen saa olla, mutta ei herjaava.
  • Ota muut huomioon, vältä huutamista, älä hauku muita.
 • Liiton ylläpitämissä medioissa – ei suvaita minkäänlaista rikokseen kehottamista, herjaamista, henkilöön kohdistuvia loukkauksia tai rasismia.
  • Ylläpito poistaa viestit, joissa on loukkaavaa tai rikollista sisältöä.
  • Muistetaan, että kunnianloukkaukseen syyllistyminen on rikos teki sen kuka tahansa, tapahtui se missä vain tai missä tahansa organisaatiossa.

5. Vastaa faktoilla

 • Älä usko kaikkea ilman lähdekritiikkiä.

 • Muista, että sinulla on oikeus mielipiteeseen – ja niin on muillakin.
  • Keskustelussa hedelmällistä on pysyä tosiasioissa ja välttää toisen ihmisen mielipiteen teilaamista.
 • Tarvittaessa oikaise väärät tiedot, ja pysy faktoissa.
 • Joskus sosiaalisessa mediassa voidaan esittää yksittäisestä henkilöstä tai yksittäistapauksesta kysymyksiä tai väittämiä, joihin ei voi vasta riittävällä tarkkuudella kyseisessä mediassa. Tällöin kysyjä kannattaa ohjata paikkaan, jossa hänen asiansa voidaan käsitellä yksityisyyden suojaa loukkaamatta.

Sananvapaus

Jokaisella suomalaisella on sananvapaus myös siis virkamiehellä. Virkamiehen sananvapauden käyttöä arvioitaessa on otettava huomioon valtion virkamieslain 14 §:n 2 momentti, jonka mukaan virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Lisäksi tulee huomioida virkamieslain 17 §:n mukainen vaitiolovelvollisuus, jonka sisältö määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja muissa laeissa säädetyn mukaisesti.
Asianmukaisuuden vaatimus ei estä rankkaakaan arvostelua, mutta sillekin on tietyt rajat.

Virkamies ei saa paljastaa ihmisten yksityisyyteen liittyviä asioita. Työnantajalla ei ole oikeutta rajoittaa haastatteluiden antamista ja kommentteja organisaation asioista, jotka koskevat esimerkiksi resurssipulaa, työturvallisuutta ja tasa-arvoa.  

Sananvapautta on rajoitettu myös:

 • yksityisyyden suojaa ja kunnianloukkausta koskevalla lainsäädännöllä
 • salassapitosäännöksillä
 • Lisäksi virkamiehen asemaan liittyy rajoituksia, jotka koskevat toimintaa myös vapaa-aikana (ks. Virkamiehen sananvapaus).

Valtion virkamiesten kannattaa tutustua valtiovarainministeriön sosiaalista mediaa koskevaa tietoturvaohjeeseen: Valtiovarainministeriö: Sosiaalisen median tietoturvaohje

Aiheesta lisää:Jäsen, lue lisää aiheesta Kirjaudu

Sivua viimeksi päivitetty: 23.10.2018