SPJL:n jäsenet ovat kuin kansa pienoiskoossa

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n (SPJL) jäsenet edustavat harvinaisen hyvin Suomen väestöä kokonaisuudessaan. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jonka teki Taloustutkimus Oy SPJL:n toimeksiannosta maalis-huhtikuun 2015 aikana.
Kysely kohdistettiin SPJL.n jäsenrekisterissä oleville henkilöille (9763), ja vastausprosentiksi muodostui hieman alle 25.
Erot arvomaailmoissa olivat todella vähäisiä kaiken kansan tuloksiin verrattuna. Voidaan huoletta sanoa, että SPJL edustaa arvomaailmaltaan Suomen kansan koko kuvaa.
Puoluekanta on kallellaan oikealle
Kyselyyn vastanneista 60 prosenttia kertoi puoluekantansa. Tämä on melko tarkalleen sama osuus kuin valtakunnallisissa puoluekannatusmittauksissa. Puoluekanta on kallellaan oikealle. SPJL:n jäsenistä perussuomalaisten kannattajia on 28 %, keskustan 25 %, kokoomuksen 23 %, SDP:n 10 % ja vasemmistoliiton vain 3 %.
Ammatillinen järjestäytyminen arvossaan
Ammatillista järjestäytymistä piti erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä lähes 90%:a vastaajista. Mielenkiintoinen havainto on, että nuorimmat vastaajat pitävät SPJL:n jäsenyyttä  tärkeämpänä kuin 25-49-vuotiaat – ja lähes yhtä tärkeänä kuin yli viisikymppiset vastaajat. Yhä useimmin suhde ammatilliseen järjestäytymiseen halutaan määritellä omista lähtökohdista, eikä sitä oteta annettuna siinä määrin kuin ennen. Ammatillisen järjestäytymisen suhteen argumentoinnin pitää lähteä sitä kautta, mitä hyötyä ihmiselle on jäsenyydestä ja miten se palvelee juuri hänen omakohtaisia tarpeitaan.
Lähde:
Arvotutkimus Suomen poliisijärjestöjen liiton jäsenille
Tutkimusraportti, toukokuu 2015 


Alustava laskelma leikkausten vaikutuksista jäsenistölle

10.9.2015

SPJL laski, millainen vaikutus hallituksen suunnittelemilla leikkauksilla on jäsenistön palkkapussiin.

Laskelman mukaan keskimäärin kokonaisansio laskisi vanhemmalla konstaapelilla 3,9%.

Lisäksi laskettaessa mukaan arkipyhien poisto ja lomalyhennyksen vaikutukset on etujen menetys yhteensä keskimäärin  7,8%:a.

Vartijoiden palkkapussi pienensisi keskimäärin yli 8%:a ja toimistosihteereille leikkausten vaikutukset olisivat keskimäärin 4,7%:a.

Laskelma suunnitelluista leikkauksista ansioihin:

OM:n ja Häken osalta luvut ovat viitteellisiä vastaavista tehtävätasoista.

Laskelmassa on huomioitu seuraavat seikat:

  • Vuosi (12,6) mukana laskennassa ovat lomarahojen vaikutus 0,6.
  • Vuosiansio (12,6) sisältää ylityöt, haitat ja vuosilomarahat.
  • Vähennys% - leikkausten osuus vuosiansiosta.
  • Yhteensä - etujen menetykset yhteensä.

    * Laskelman pohjana: Tilastokeskus 11/2014

Leikkaukset

Lisätietoja:

Neuvottelupäällikkö Auno Mäkinen p.09 3484 2431


Hallitusohjelma


Palkansaajien tehty vuosityöaika työnantajasektorin mukaan
vuosina 2005–2013

Kuvio 19. Palkansaajien tehty vuosityöaika työnantajasektorin mukaan vuosina 2005–2013

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

poliisit suomi eurooppa

Graafi osoittaa kuinka monta kansalaista yksi poliisi turvaa Suomessa suhteessa muuhun Eurooppaan.
Suomessa on Euroopan vähiten poliiseja per kansalainen. Europppalainen keskiarvo on yksi poliisimies 400 asukasta kohden. Suomessa Suhdeluku on 1:733.
Lähde: http://ec.europa.eu/eurostat

poliisien maara 2010 2018
Poliisien määrän oletettu kehitys, jos leikkaukset jatkuvat samaan tahtiin kuin nyt.

Poliisien määrä vuonna 2010 oli 7876, 2014 määrä on vähentynyt 7483:ään, jos poliiseja vähennetään samassa suhteessa, vuonna 2018 poliiseja on enää 7000.
Lähde: PoliisiammattikorkeakouluSivua viimeksi päivitetty: 26.3.2018