Tukea uuden työn vastaanottamiseen kauempaakin

Liikkuvuusavustuksella kannustetaan työttömiä työnhakijoita vastaanottamaan työpaikka tai työhön liittyvä koulutus kauempaa kotoa. Liikkuvuusavustus on monelle vieras etuus, vaikka työttömyyskassat ja Kela ovat maksaneet sitä jo vuodesta 2017 alkaen. 

Avustuksen tarkoituksena on korvata työttömälle työnhakijalle kuluja, jotka aiheutuvat työmatkoista tai muuttamisesta lähemmäs sovittua työ- tai koulutuspaikkaa. Liikkuvuusavustusta voi saada aloittaessaan uuden työn, jos on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista. Mahdollinen karenssi tai omavastuuaika, joka on meneillään juuri ennen työn alkamista, ei estä liikkuvuusavustuksen maksamista. 

Etuuden saamisen edellytyksenä on, että on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään työn alkamista edeltävänä päivänä. Työttömyyden ei siis tarvitse kestää yhtä päivää pidempään.

Lisäksi uuden työn tulee kestää vähintään kaksi kuukautta, ja edestakaisen työmatkan täytyy olla kokoaikatyössä vähintään kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä vähintään kaksi tuntia päivässä. Avustuksen voi saada myös, jos muuttaa vastaanottamansa työn tai siihen liittyvän koulutuksen vuoksi edellä mainitun matkan päästä. Liikkuvuusavustusta voi hakea myös koulutuksen perusteella, jos koulutus liittyy nimenomaan tietyn työpaikan saamiseen. Avustusta ei siis voida myöntää yleiseen ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen.

Liikkuvuusavustus on yhtä suuri kuin peruspäiväraha, eli tällä hetkellä 37,21 euroa päivässä eli noin 800 € kuukaudessa ilman korotuksia. Liikkuvuusavustus maksetaan korotettuna, jos uusi työ- tai koulutuspaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä nykyisestä asuinpaikasta. Tänä vuonna korotusosan suuruus on 5,29 euroa päivässä. Avustukseen voi saada myös lapsikorotuksen, jonka suuruus on tällä hetkellä 7,01 € / pv yhdestä, 10,29 € / pv kahdesta ja 13,26 € / pv kolmesta tai useammasta lapsesta.

Työsuhteen pituus määrittelee sen, kuinka pitkältä ajanjaksolta liikkuvuusavustusta voidaan maksaa.

Mitä pidempään uusi työ kestää, sitä kauemmin avustusta voi saada. Jos aloittaa vähintään kaksi kuukautta kestävän työn tai siihen liittyvän koulutuksen, avustusta maksetaan 30 päivän ajalta. Vähintään kolme kuukautta kestävän työn tai siihen liittyvän koulutuksen ajalta avustusta maksetaan 45 päivää ja vähintään neljä kuukautta kestävän työn tai siihen liittyvän koulutuksen ajalta avustusta maksetaan 60 päivää.

Liikkuvuusavustusta maksetaan näiltä ajanjaksoilta enintään viideltä päivältä viikossa. Aloitettuun osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta voidaan kuitenkin maksaa vain toteutuneilta työpäiviltä.

Liikkuvuusavustusta voi hakea takautuvasti kolmen kuukauden ajalta. Lisäksi työtön työnhakija voi saada TE-toimistosta korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista, jotka ovat aiheutuneet työhaastattelusta tai esimerkiksi työvoimakoulutuksen valintatilaisuudesta. TE-toimisto voi maksaa korvausta 0,21 euroa kilometriltä 12 euron omavastuuosuuden jälkeen. Matkakustannuksia korvataan korkeintaan 200 euroa yhdeltä matkalta. Yöpymiskustannuksia maksetaan puolestaan toteutuneiden kulujen mukaan, mutta enintään 80 euroa vuorokaudelta.

Lisätietoja liikkuvuusavustuksesta ja sen maksamisesta SPJL:n jäsenet saavat Työttömyyskassa Aariasta.