Så här behåller du dina medlemsförmåner

Livet förändras, men mitt i alla förändringar är det viktigt att sköta om att ditt medlemskap i SPJL är i skick och att du därigenom har medlemsförmånerna kontinuerligt till ditt förfogande.

Du ska själv underrätta SPJL om exempelvis moderskapsledighet, FN-kommendering, pensionering och många andra liknande förändringar eftersom inga instanser uppgifterna om dessa omställningar förmedlas inte automatiskt till förbundets medlemsregister.

Det räcker exempelvis inte att du lämnar en anmälan till arbetsgivaren, då uppgiften inte förmedlas från arbetsgivaren till förbundets kansli.

Det lönar sig absolut att meddela förbundet om förändringar. Det är det enda sättet att säkerställa att ditt medlemskap kontinuerligt är i ordning. SPJL:s medlemsregistersekreterare är Anne Rakka. Du når henne per e-post (forenamn.efternamn (at) spjl.fi)

Anmäl dessa händelser och datum till förbundet

Adress- och namnförändring
Din postadress och namn uppdateras (ifall du inte har t.ex. spärrmarkering) automatiskt ur Postis database. Om du har spärrmarkering eller förbud att uppdatera din adress, bör du göra adressändringen: OmaSPJL

Moderskaps- och faderskapsledighet och vårdledighet

Pensionering
SPJL har inte pensionärer som medlemmar, vilket innebär att ditt medlemskap upphör när du blir pensionerad. Försäkringarna gäller dock till slutet av det år när du pensioneras. Poliisi & Oikeus tidning skickas även till pensionerade före detta medlemmar, men bara om de ändå önskar få tidningen. Pensionärer kan också boka semesterstugorna. Pensionärerna får köpa SPJLs kalender (12 €) utan postningskostnader.

Utbildnings- och rehabiliteringsstöd

Studier
Om dina studier omfattar arbetspraktik eller om du arbetar vid sidan av studierna, ska du betala medlemsavgifterna på normalt sätt. Referensbankgiroblanketter kan beställas från förbundet.

Oavlönad sjukledighet

Arbetslöshet
Information om frågor som gäller arbetslöshet och arbetslöshetsersättningar ger Arbetslöshetskassan Aaria, www.aariakassa.fi, och Arbetslöshetskassornas samorganisation (www.tyj.fi).

Oavlönad tjänstledighet
Om du har löneinkomster från någon annan bransch, ska medlemsavgift betalas även för dem. Medlemsavgift ska betalas för all skattepliktig inkomst för vilket du betalar skatt till finska staten. Förbundet skickar referensbankgiroblanketter för betalningarna.

Alterneringsledighet
Information om frågor som gäller alterneringsledighet finns att få hos Arbetslöshetskassan Aaria, www.aariakassa.fi, och Arbetslöshetskassornas samorganisation (www.tyj.fi).

Krishanteringsuppdrag
Debitering med fullmakt direkt ur lönen lyckas endast om lönen betalas av Räddningsinstitutet/Krishanteringscentralen. I övriga fall skickar förbundet referensbankgiroblanketter, så att medlemmen kan betala medlemsavgifterna själv.

Tillfälligt annat arbete
Medlemsavgift ska betalas för all skattepliktig inkomst för vilket du betalar skatt till finska staten. Förbundet skickar referensbankgiroblanketter för betalningarna.

Fyll i medlemsansökan eller fullmakt

Ny medlem
Ansökan om medlemskap görs via medlemsföreningarna. Studerande ansöker dock medlemskap med en separat blankett som skickas direkt till förbundet. Medlemsansökan för studerande kan också fyllas i på webben (www.spjl.fi > Jäsenyys > Jäsenasiat > Opiskelijajäsen)

Byte av lönebetalare eller tjänstställe
Du ska fylla i en fullmakt exempelvis när du blir anställd vid en annan polisinrättning. Även den som återvänder till jobbet efter arbetslöshet eller en FN-kommendering ska fylla i en fullmakt.

Byte av förening
Om du byter förening ska du alltså fylla i en fullmakt även om ditt tjänstställe är oförändrat.

Bra att komma ihåg:

  • Medlemmen ska själv kontrollera att medlemsavgifterna betalas från lönen varje månad. I synnerhet vid förändringar är det viktigt att kontrollera att debiteringen startar normalt. Det får inte i något skede uppstå avbrott på mer än en månad. I annat fall upphör medlemskapet, och till följd av detta går även försäkringarna och arbetslöshetsskyddet ut.
  • Förbundet skickar uppgifterna om medlemsavgifterna automatiskt till skattemyndigheten. Kontrollera skatteförslaget. 
  • Du behöver inte betala medlemsavgift till förbundet/föreningen för stöd (exempelvis arbetslöshetsersättning eller utbildnings- och rehabiliteringsstöd). Arbetslöshetskassan innehåller sin medlemsavgiftsandel av stöden automatiskt.

Viimeksi muokattu: 24.5.2023.