Täältä löydät voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset poliisin ja poliisihallituksen, oikeusministeriön ja Hätäkeskuslaitoksen ja Suojelupoliisin palkkataulukot 1.3.2024 lukien. Taulukoissa näkyy siis myös kevättalvella 2024 saavutettujen tarkentavien virkaehtosopimusten vaikutus.

Poliisin vaativuustasojen kuvaukset ja niihin liittyvät soveltamisohjeet löytyvät Sinetistä (Henkilöstöasiat – Palkkaus – Poliisin VES-kooste).

Viimeksi muokattu: 20.3.2024.