Finlands Polisorganisationers Förbund

Intressebevakare för polisen och yrkespersoner inom rättsförvaltningen

Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL) är landets största intressebevakningsorganisation för anställda vid polisen och inom rättsförvaltningen.

Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL) är landets största intressebevakningsorganisation för anställda vid polisen och inom rättsförvaltningen. Dess 80 medlemsföreningar har sammanlagt drygt 11 000 medlemmar bland poliser, kontorspersonal vid häraderna samt yrkespersoner inom rättsförvaltningen, Skyddspolisen (SKYPO) och vid nödcentralerna. Studerande vid polishögskolan kan bli studerandemedlemmar i SPJL.

Förbundets ordförande är Jonne Rinne, 1. viceordförande Juho Gustafsson och 2. viceordförande Outi Ahonen. Den högsta beslutanderätten utövas av förbundsstämman, som samlas vart fjärde år. Förbundsstämman väljer fullmäktige, som i regel samlas två gånger om året, samt en styrelse, som sammanträder ungefär en gång i månaden. Du hittar kontaktinformation till styrelsemedlemmarna här.

SPJL är medlem i Akava.

SPJL deltar även i polisens internationella fackliga verksamhet. Förbundet är medlem i det europeiska centralförbundet för polisorganisationer EuroCOP (The European Confederation of Police) och i Nordiska Polisförbundet NPF. Jonne Rinne är EuroCOPs ordförande 2022-2024.

Viimeksi muokattu: 12.4.2023.