Vain jäsenille: apua ja neuvoja liiton lakimiehiltä

SPJL:n lakimiehet auttavat jäseniä työelämään liittyvissä juridisissa ongelmissa. He palvelevat yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa tai suoraan jäseniä neuvoen.

Oikeudellisten asioiden selvittäminen vaatii usein runsaasti aikaa, joten kannattaa ottaa yhteyttä liittoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Liiton lakimiehet eivät voi ottaa vastaan juridisia toimeksiantoja, vaan tukevat jäseniä neuvoen. Tarvittaessa liitto voi kuitenkin viedä jäsenen asian Työtuomioistuimen käsittelyyn.

SPJL:n kaksi lakimiestä ovat Suomen parhaita asiantuntijoita nimenomaan liiton jäsenten työn erityispiirteisiin liittyvissä lakiasioissa. Heidän osaamistaan tukee luottamusmiesten ja muiden henkilöstön edustajien asiantuntemus paikallisista olosuhteista ja käytänteistä. Tästä syntyy lakipalvelujen kokonaisuus, jota ei saa mistään muualta kuin SPJL:stä.

Viimeksi muokattu: 7.6.2023.