Suomen Poliisijärjestöjen Liiton jäsenyyteen kuuluu vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka on voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-aikana.

Vakuutuksella vakuutettuina ovat :

  • liiton alle 68-vuotiaat jäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti Suomessa (yli puolet kalenterivuodesta) ja kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin (vakuutuksen voimassaolo määräytyy liiton sääntöjen mukaan.)
  • opiskelijajäsenet ennen heidän siirtymistä koulutukseen liittyvään työharjoitteluun tai työhön. 

Vakuutus päättyy kuluvan vuoden lopussa, kun vakuutettu jää eläkkeelle tai täyttää 68 vuotta.

1.1.2023 alkaen yksityistapaturmavakuutus on LähiTapiolan myöntämä Yksityistapaturmavakuutus.

Mitä va­paa-ajan ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus kor­vaa?

Vakuutus korvaa tapaturman, joka on äkillinen, vakuutetun tahtomatta sattuva tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman.

Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamia

  • hoitokuluja enintään 15 338 euroa (yhtä tapaturmaa kohden)
  • pysyvän haitan kertakorvausta enintään 30 061 euroa
  • kuolemantapauskorvausta 12 331 euroa
  • ilman omavastuuta   

Vakuutus ei ole voimassa​​​​​​​​​​​​​​ tapaturmavakuutuslain tai sitä vastaavien muiden lakien tarkoittamissa tapaturmissa, jotka sattuvat vakuutetun tehdessä työtä ansiotarkoituksessa tai itsenäisenä yrittäjänä taikka muussa vastaavassa toiminnassa sekä näihin liittyvillä työmatkoilla.

Vakuutus ei ole voimassa ammatti- ja kilpaurheilussa tai vakuutusehdoissa mainituissa riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa. Työaikana suoritettava viikkoliikunta sisältyy vakuutuksen vakuutuskirjan mukaisesti.

Va­kuu­tuk­sen ehdot

Vakuutuksen tarkka sisältö selviää vakuutusehdoista. 1.1.2023 lähtien voimassa olevat vapa-ajan tapaturmavakuutuksen ehdot löydät täältä.

Lisätietoja

Jos tarvitset korvausneuvontaa tai tarkempaa tietoa vakuutuksen sisällöstä, voit olla yhteydessä LähiTapiolan korvauspalveluun:

Viimeksi muokattu: 22.11.2023.