Yhteistyössä on voimaa

JUKO

Julkialan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on toinen Akavan kahdesta neuvottelujärjestöstä (toinen on yksityisen sektorin YTN).

JUKO neuvottelee 200 000 korkeakoulutetun asiantuntijan työehdoista valtion, kunnan, hyvinvointialueiden, yliopistojen ja kirkon sopimusaloilla. Valtiosektorilla JUKO neuvottelee noin 42 000 jukolaisiin liittoihin, myös SPJL:ään, kuuluvan ammattilaisen sopimukset. SPJL:n jäseniä koskevan VES-sopimuksen neuvottelee siis JUKO yhdessä JHL:n, Pron ja Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa.

SPJL ja JUKO lyhyesti:

SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne ja järjestöpäällikkö Mika Nygård ovat JUKOn valtion neuvottelukunnan jäseniä; Rinne sen puheenjohtaja ja toinen JUKOn valtiosektorin neuvottelijoista. Nygård on JUKOn valtion keskuslakkotoimikunnan puheenjohtaja. Useat SPJL:n henkilöstöön kuuluvat osallistuvat aktiivisesti JUKOn elinten ja työryhmien toimintaan.

JOKOn sisällä SPJL muodostaa Vakava-nimisen yhdistyksen yhdessä 10 muun liiton kanssa.

Akava

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittoihin kuuluu noin 615 000 jäsentä, joista noin 116 000 on opiskelijoita.

Akava on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja myös valtakunnallisella tasolla. Esimerkiksi hallitusohjelmatavoitteiksi 2023-2027 Akava on asettanut osaavan, kannustavan ja turvallisen Suomen. Yksi vaikuttamisen vahvuuksista on tutkittu tieto, jota Akava tuottaa.

SPJL ja Akava lyhyesti:

SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne on Akavan hallituksen jäsen. Lisäksi SPJL:n toimisto tekee tiivistä yhteistyötä Akavan kanssa monilla aloilla, muun muassa viestinnässä.

SPJL on saanut Akavalta tukea mm. maalittamisen kriminalisointiin, sisäisen turvallisuuden resursseihin ja eduskuntavaalien vaikuttamiseen liittyvissä kampanjoissaan.

Akavan monipuoliset Member+ jäsenedut ovat myös SPJL:n jäsenten käytettävissä.

Viimeksi muokattu: 15.5.2023.