Hallitus hyväksyy liiton vuosikertomuksen, joka annetaan tiedoksi kevätvaltuustolle. Liitteenä olevasta vuosikertomuksesta 2023 löytyy SPJL:n toiminnan merkkipaalut ja tärkeät luvut viime vuodelta.

100-VUOTIAS SPJL

Toimintavuoden teemana oli SPJL 100 vuotta ja sen ympärille rakennetut alueelliset ja valtakunnalliset tapahtumat. Aluetoimikuntien järjestelyvastuulla olleiden alueellisten tapahtumien ohella järjestettiin kenttäkierros, jonka yhteydessä tapasimme talojen johtoa ja henkilöstöä yhteensä 16 virastossa eri puolilla Suomea. Iso kiitos tilaisuuksien järjestelyistä kuuluu alueellisille aktiiveille sekä tilaisuuksiin osallistuneille henkilöille. Yhteishenki kentällä on vahva.

Varsinaisen toimintavuoden alkaessa valtiolla piti olla neuvoteltuna vuoden 2023 sopimusratkaisu, jonka määräaika oli vuoden 2022 jouluun mennessä. Neuvotteluita vuoden jatkosopimuksesta jatkettiin tammikuun alkuun 2023 asti, mutta lopulta jatkoratkaisusta luovuttiin ja olimme tilanteessa, jossa sekä sopimuskausi, sopimuskorotukset että valtion virka- ja työehtosopimuksen tekstit olivat täysin auki. Lisäksi sopimusratkaisu tuli saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen helmikuun loppua ja eduskuntavaaleista johtuvaa istuntotaukoa. Muussa tapauksessa vaarana oli, että sopimusratkaisun vahvistaminen ja siten korotusten maksuunpano lykkääntyisi syksyyn 2023, kun uusi eduskunta ja sen valiokunnat olisivat tulleet valituksi ja vasta tällöin vahvistaisivat aikaansaadun neuvottelutuloksen.

SPJL 100 -juhlavuosi sai siis melkoisen alun ja pyrimme parhaalla mahdollisella tavalla muokkaamaan kalentereita sekä uusia neuvotteluaikoja tammi-helmikuulle. Neuvottelut käytiin vaikeassa työmarkkinatilanteessa. Aikaansaatu neuvottelutulos oli tästä huolimatta hyvä. Sopimuskorotusten osalta saatiin kaikki mitä saatavilla oli sekä lisäksi huhtikuun lopussa maksettu 500 euron kertakorvaus. Tämän lisäksi sopimukseen neuvotellut merkittävimmät tekstilliset muutokset koskivat muun muassa hälytysrahan korottamista sekä tilapäisen hoitovapaan ikärajan korottamista 10:stä 12 vuoteen. 

Teemavuoden johtavana periaatteena oli ”koko liitto juhlii”. Vaikka varsinainen pääjuhla järjestettiin syysvaltuuston yhteydessä Helsingissä, siivittivät alueelliset tapahtumat ja kenttäkierros koko toimintavuotta. Erityisen mieleenpainuva oli SPJL 100 -juhlaristeily, jonka lähtöpaikaksi valikoitui olosuhteiden pakosta Turku. Mikäli olisimme pitäytyneet lähtöpaikan osalta Helsingissä, olisi risteily sittemmin peruuntunut, koska varustamo luopui juhlapaikaksi valitusta laivasta ja vuokrasi sen kolmannelle osapuolelle. Ikimuistoiselle risteilylle osallistui noin 1300 liittomme jäsentä.

Syksyn pääjuhlan yhteydessä julkaistiin jo vuosia aiemmin valmistelussa ollut juhlateoksemme Etulinjassa joka päivä – Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL 1923–2023. Teoksen kantavana ajatuksena oli kerrata pitkää historiaamme vain rajallisissa määrin ja keskittyä sen sijaan viimeisiin noin 25 toimintavuoteen. Iso kiitos teoksen onnistumisesta kuuluu toimiston aktiivisuuden lisäksi kirjan kirjoittaneille tutkijoille Katja Tikalle ja Jukka Kekkoselle. Varsinaisen pääjuhlan mieleenpainuvin osuus oli tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdys liittomme jäsenille.

Kesäkuussa julkaistu hallitusohjelma Vahva ja välittävä Suomi piti sisällään keskeisiä työmarkkinauudistuksia, jotka noteerattiin laajalti palkansaajajärjestöissä. Jäsenistömme kannalta erittäin huolestuttavia hallitusohjelmakirjauksia olivat muun muassa ensimmäisen sairauspäivän karenssi sekä aikuiskoulutustuen lakkauttaminen. 

Vuoden kääntyessä kohti loppua oli ilmeistä, ettei vallitseva tilanne ollut tyydyttävä työntekijäjärjestöjen näkökulmasta eikä lakoilta voitaisi todennäköisesti välttyä. SPJL:n ja keskusjärjestömme Akavan vahva näkemys oli, että uudistuksista tulee kyetä neuvottelemaan osapuolten kesken yhteistä ratkaisua hakien. Tämä oli myös pääministerin ja työministerin vahva toive. Suomen työmarkkinoiden kantava voima on se, että asioista – myös vaikeista – voidaan neuvotella osapuolten kesken ja Suomen parasta ajatellen. Olemme aina mieluummin mukana neuvottelemassa asioista kuin valmistautumassa kommentoimaan valmiiksi tehtyjä ratkaisuja neuvotteluhuoneen ulkopuolella. 

Jonne Rinne
puheenjohtaja

Viimeksi muokattu: 21.5.2024.