Liittokokouksessa valitaan SPJL:n johto ja linjataan toimintaa

Liittokokous, SPJL:n korkein päättävä elin, pidetään joka neljäs vuosi loka-joulukuussa. Jäsenyhdistykset voivat lähettää liittokokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 250 jäsenlukua kohden.

Liittokokous mm. valitsee nelivuotiskaudelle liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vaalipiirien (yhdistysten) asettamista ehdokkaista, valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä aluetoimikuntien puheenjohtajat.

Seuraava liittokokous pidetään vuonna 2025.

Viimeksi muokattu: 18.4.2023.