SPJL:n hallitus 2021–2025

SPJL:n liittokokous valitsi 29.10.2021 liiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet nelivuotiskaudelle. Hallitus kokoontuu tavallisesti noin kerran kuukaudessa. Hallituksen tehtävä on johtaa, kehittää ja edustaa liittoa. Sen tehtäviin kuuluu myös mm. sopimustavoitteiden hyväksyminen, sopimusten hyväksyminen ja irtisanominen, liiton edustajien nimeäminen eri tehtäviin sekä liittokokouksen ja valtuuston koollekutsuminen ja niille esitettävien asioiden valmistelu. Hallitus on myös työnantaja eli ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja vahvistaa heidän työehtonsa.

Hallitus valitsee keskuudestaan SPJL:n 1. ja 2. varapuheenjohtajan sekä työvaliokunnan. Työvaliokunta kokoontuu hallituksen kokouksen välillä ja valmistelee hallituksen käsittelyyn tulevia asioita.

Jonne Rinne
hallituksen puheenjohtaja

Miia Ahlfors
varajäsen: Kati Angervuo

Outi Ahonen
2. varapuheenjohtaja
varajäsen: Maarit Hannonen

Juho Gustafsson
1. varapuheenjohtaja
varajäsen: Kirsi Nyqvist

Kai Friman
varajäsen: Markus Miettinen

Jussi Harjula
varajäsen: Kari Vesa

Pekka Heikkinen
varajäsen: Ismo Rajala

Simon Knapas
varajäsen: Juhana Nieminen

Eva Korhonen
varajäsen: Sakari Hakulinen

Simo Korhonen
varajäsen: Anitta Nikupeteri

Rami Lehtinen
varajäsen: Tommi Leppinen

Tero Luukkonen
varajäsen: Hannu Lappalainen

Timo Miettinen
varajäsen: Anu Vihavainen

Janne Miettinen
varajäsen: Piia Kovasiipi

Marko Raittinen
varajäsen: Miikka Maijala

Päivi Riihenmäki
varajäsen: Pirkko Wolander

Jari Rosenberg
varajäsen: Ari Hakola

Tomi Salakka
varajäsen: Jyrki Mäkikokko

Eerik Soininen
varajäsen: Jarno Tervakoski

Jari Sorsa
varajäsen: Pasi Autio

Jaana Varila
varajäsen: Sari Viitasalo

Viimeksi muokattu: 16.5.2024.