Vilka förmåner får medlemmar i SPJL?

 En viktig förmån som förbundet ger varje medlem är övervakning av löneförmåner och avtalssäkerhet. Även mellan förhandlingarna på centralorganisationsnivå medverkar representanter för förbundets administration och kansli i flera olika arbetsgrupper som beslutar om saker som är viktiga med tanke på medlemmarnas arbete.

Med medlemsavgiften i SPJL får du tillgång till många andra förmåner:

 • övervakning av löneförmåner och avtalssäkerhet
 • förtroendemännens hjälp och råd
 • ansvars- och rättsskyddsförsäkring
 • reseförsäkring
 • olycksfallsförsäkring för fritiden hos LähiTapiola
 • tidningen Poliisi & Oikeus       
 • SPJLs kalender
 • tillträde till SPJL:s medlemssidor (www.spjl.fi), där det finns bl.a. en löneräknare och nyttig information
 • inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd
 • semesterställen runt om i Finland
 • utbildning
 • övriga medlemsförmåner som förhandlats fram av SPJL:s föreningar och Akava (exempelvis rabatt på bränsle och inkvartering)

Viimeksi muokattu: 24.5.2023.