Kontaktinformation för SPJL:s kansli

Stationskarlsgatan 2, 00520 Helsingfors
E-post: Alla e-postadresser har formen: fornamn.efternamn(at)spjl.fi

Kontaktinformation på finska

Ordförande
Jonne Rinne

tfn 050 399 8795
– allmänt ansvar för förbundets verksamhet, ekonomi och intressebevakning
– extern kommunikation
– ledning av förhandlingsverksamheten
– kontakter med opinionsbildare och beslutsfattare i samhället

Organisationschef
Mika Nygård

tfn 040 556 1441
– förhandlingsverksamhet, kontaktperson för IM:s förhandlingsbord
– allmänt ansvar för förbundets verksamhet
– kansliets chef

Ordförandens sekreterare
Tarja Heinonen

tfn 040 561 0114
– ordförandens sekreterare
– dokumentförvaltning
– researrangemang i anslutning till styrelsens och arbetsutskottets möten
– sekreterare för styrelsens och arbetsutskottets möten
– förbundets förtjänsttecken

Kommunikationschef
Sari Wiid

tfn 041 730 5957
– chefredaktör för tidningen Poliisi & Oikeus
– ansvar för förbundets publikationer, webbplats, Facebook-sida, Twitter status och Instagram status
– biträder ordföranden inom extern kommunikation
– beredning av kommunikationsstrategin och uppföljning av genomförandet

Specialsakkunnig, visual communication
Katja Almgren

tfn 044 582 0012
– artiklar
– fotografering
– biträder kommunikationschef och ordföranden inom förbundets kommunikation
– sekreterare för tidningen Poliisi & Oikeus
– administration av bildbanken

Forsknings- och kommunikationsassistent
Rebecca Kangasmaa

tfn 040 356 2414

Ekonomichef
Jaana Tynjälä

tfn 040 940 2061
– ekonomiförvaltning

Ekonomiassistent
Virpi Hallikainen

tfn 044 720 2094
– kontroll och betalning av fakturor
– reseräkningar
– postning
– tidningsprenumerationer

Utbildnings- och intressebevakningssekreterare
Minna Huhta
tfn 045 137 3393
– förbundets organisationsutbildning
– medverkan vid förhandlingsverksamheten och beredning av stödmaterial för förhandlingsverksamheten
– ansvar för organisering av förbundets seminarier, möten m.m.
– regionkommittéernas kontaktperson

Medlemsregistersekreterare
Anne Rakka

tfn 050 415 2080
– uppdatering av medlemsregistret, bl.a. adressändringar
– uppdatering av registret över förtroendevalda och registret över föreningarnas funktionärer
– referensgiroblanketter och enskilda giroblanketter till medlemmarna

Förhandlingschef
Auno Mäkinen

tfn 044 906 3710
– förhandlingsverksamhet, kontaktperson för JM:s och Nödcentralsverkets förhandlingsbord
– redovisning
– bakgrundsutredningar och statistiska utredningar
– lönesystem

Jurist
Rita Ridanpää

tfn 050 570 1597
– förhandlingsverksamhet
– rådgivning i juridiska frågor gällande anställningar och tjänster
– samarbets- och arbetarskyddssekreterare

Jurist
Jesper Thurin

tfn 050 301 9254

Huvudförtroendeman
Marko Rikalainen

tfn 041 730 5340
– avtalstolkningar för inrikesministeriets del, verksamhet och utbildning inom polisens och polisens kanslianställdas förtroendemannasystem
– rättsskyddsfrågor

Huvudförtroendeman
Alice Utriainen

tfn 050 440 8452
– avtalstolkningar för justitieministeriets del, verksamhet och utbildning inom JM:s förtroendemannasystem

Viimeksi muokattu: 24.5.2023.