50 euron lahjakortti uudesta jäsenestä!

Suosittele SPJL:n jäsenyyttä poliisissa, Suojelupoliisissa, oikeushallinnossa, hätäkeskuksissa tai Maahanmuuttovirastossa työskenteleville, niin jo pitkään työskennelleille kuin vasta aloittaneillekin. Kun uusi jäsen liittyy SPJL:n jäsenyhdistykseen sinun suosituksestasi, saat 50 € lahjakortin.

Sähköisessä liittymislomakkeessa on kohta ”Suosittelija”; liittyvän jäsenen pitää kirjoittaa siihen sen henkilön nimi, joka on jäsenyyttä hänelle suositellut, sekä suosittelijan jäsennumero tai tämän yhdistyksen nimi. Jos jäsen liittyy paperilomakkeella, siihen tulee kirjoittaa samat tiedot, eli jäsenhankkijan (suosittelijan) nimi ja jäsennumero tai yhdistyksen nimi.

Jä­sen­han­kin­ta­kam­pan­jan sään­nöt

  1. Kampanja on tarkoitettu kaikille SPJL:n jäsenille (pois lukien SPJL:n toimistolla työskentelevät).
  2. Kampanja alkoi 1.2.2017 ja se on voimassa toistaiseksi.
  3. Jokaisesta kampanjan aikana SPJL:n jäseneksi hankitusta uudesta jäsenestä saa 50 €:n lahjakortin.
  4. Palkkio maksetaan jäsenyyden suosittelijalle, jonka nimen liittyvä uusi jäsen on kirjoittanut suosittelijaksi liittymislomakkeeseen.
  5. Uudeksi jäseneksi ei lueta viimeksi kuluneen puolen vuoden (6 kk) sisällä eronnutta henkilöä, joka on liittymässä uudelleen.
  6. Uudeksi jäseneksi ei tulkita yhdistyksen siirtoa. Poikkeus on opiskelijajäsenen liittyminen liiton yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.
  7. Kuukauden aikana hankitusta ensimmäisestä jäsenestä saa 50 €, toisesta jäsenestä saa samoin 50 €; tämän jälkeen hankituista jäsenistä saa 10 € / jäsen.
  8. Lahjakortti toimitetaan sähköpostitse.
  9. Liittyvä henkilö kirjoittaa jäsenkaavakkeeseen suosittelijan nimen ja jäsennumeron tai yhdistyksen nimen. Lahjakortti toimitetaan sähköpostitse suosittelijana toimineelle henkilölle.

Sääntöjen lopullinen tulkintaoikeus on SPJL:n toimistolla.

Jos saat suo­sit­te­lul­la­si useam­pia liit­ty­mään kuu­kau­den si­säl­lä:

1–2 liittyneestä saat 50 € lahjakortin
3–5 liittyneestä saat 10 € lahjakortin


Viimeksi muokattu: 6.2.2024.