Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, joka ei kuulu minkään työnantajan palkanmaksun piiriin. Tuista ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, joten jäsenmaksuvapautusta voi hakea seuraaviin palkattomiin kausiin, sillä edellytyksellä, että palkkatuloa ei tule miltään alalta:

 • työttömyys
 • palkaton virkavapaa
 • vuorotteluvapaa
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
 • hoitovapaa
 • opiskelu
 • sairausloma, kun palkanmaksu päättyy
 • kuntoutustuki
 • määräaikainen eläke
 • liiton aloittama tai hyväksymä työtaistelu
 • muu liiton hallituksen hyväksymä työelämästä poissaolo

Jäsenmaksuvapautuskaudellakin Palkeet voi kuitenkin periä jäsenmaksuja tuloista, joiden maksuperuste on kertynyt aikana, jolloin jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksua (esim. lomarahat).

Viimeksi muokattu: 7.6.2023.