Valtuusto käyttää korkeinta päätösvaltaa liittokokousten välillä

Joka neljäs vuosi pidettävä liittokokous valitsee SPJL:n valtuuston, joka käyttää liiton korkeinta päätösvaltaa liittokokousten välillä.

Valtuusto kokoontuu vuosittain keväällä ja syksyllä (liittokokousvuonna vain keväällä). Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Liittokokous valitsee myös valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kadella 2021-2025 SPJL:n valtuuston puheenjohtaja on Tomi Sevander; varapuheenjohtajana toimii Kalle Saarela.

Kevätkokouksessa mm. käsitellään edellisen vuoden tilipäätösasiakirjat ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Syyskokouksessa mm. vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

Tarpeen vaatiessa valtuusto voi kokoontua myös ylimääräiseen kokoukseen. Lue kirjautuneena lisää SPJL:n säännöistä.

Viimeksi muokattu: 17.5.2024.