Lausunnot 2024

Liitolta pyydetään usein lausuntoja esimerkiksi vireillä olevista lakihankkeista. Lausuntojen ja virallisten kommenttien antaminen onkin tärkeä vaikuttamiskeino. Kirjautuneena voit tutkia tällä sivulla SPJL:n vuonna 2024 ja 2023 antamia lausuntoja.

Viimeksi muokattu: 19.3.2024.