Lausunnot 2023

Liitolta pyydetään usein lausuntoja esimerkiksi vireillä olevista lakihankkeista. Lausuntojen ja virallisten kommenttien antaminen onkin tärkeä vaikuttamiskeino. Vuonna 2022 SPJL antoi 15 lausuntoa ja 4 kommenttia. Kirjautuneena voit tutkia tällä sivulla SPJL:n vuonna 2023 antamia lausuntoja.

Viimeksi muokattu: 19.2.2024.