Vakuutus kattaa toiselle aiheuttamasi henkilö- tai esinevahingon, josta

  • olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja
  • aiheuttamasi vahinko on todettu vakuutuskauden aikana.

HUOM! Kun teet työtä toisen palveluksessa, työnantajasi on aina ensisijaisesti korvausvastuussa vahingonkärsineelle. Tällöin vakuutuksesta korvataan vain se määrä, jonka sinä olet velvollinen korvaamaan työnantajallesi.

Mikäli vakuutuksesta korvattava vahinko joutuu oikeuden käsiteltäväksi, kattaa vakuutus lisäksi sinulle asiassa aiheutuvat lakimiehen palkkiot ja oikeudenkäyntikustannukset.

Vakuutus ei kata

  • sellaista taloudellista vahinkoa, jolla ei ole yhteyttä henkilö- tai esinevahinkoon
  • vahinkoa, josta olet vastuussa työnantajana
  • vahinkoa omaisuudelle, joka sinulla on hallussasi, lainassasi tai muulla tavoin hyödyksi käytettävänäsi, säilytettävänäsi taikka muulla tavoin käsiteltävänäsi tai huolehdittavanasi
  • vahinkoa, josta olet vastuussa yksinomaan sopimuksen tai muun sitoumuksen perusteella.

Valtakirjapohjan löydät tarvittaessa täältä suomeksi / ruotsiksi

Vakuutusmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä vastuuvahingoissa on 100 000 euroa ja omavastuuosuutesi on 100 euroa.

Edellä selostettu ei ole täydellinen selvitys vastuuvakuutuksen sisällöstä. Vakuutuksen tarkka sisältö on kerrottu vakuutusehdoissa. 1.1.2023 lähtien voimassa olevat vakuutusehdot: suomeksi ruotsiksi

Viimeksi muokattu: 22.11.2023.