Edellytykset vakuutuksen käyttämiselle:

  • jos jäsenyytesi on ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita- tai rikosasia perustuu, olla syntynyt jäsenyyden voimassaoloaikana ja olet maksanut jäsenmaksut asianmukaisesti.
  • Mikäli olet eläköitynyt jäsen, tarkista vakuutuksen voimassaolo erikseen.

Vakuutus kattaa

  • omaan työ- tai virkasuhteeseesi liittyvissä asioissa aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.
  • sinun maksettavaksesi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Vakuutus ei kata esimerkiksi

  • konkurssiin tai ulosottoon liittyviä asioita
  • yritystoimintaan, osakkuuteen yrityksessä tai jäsenyyteen yrityksen hallinnollisissa elimissä liittyviä asioitakuluja asioissa, joissa on kyse hallintokantelusta tai joka liittyy verotukseen

Vakuutusmäärä ja omavastuu

  • Oikeusturvavahingossa korvauksen enimmäismäärä on 30 000 euroa. Mikäli riidan kohde voidaan arvioida rahassa, korvattavat kustannukset ovat korkeintaan riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä.
  • Omavastuusi on 10 prosenttia korvattavista kustannuksista.

Edellä selostettu ei ole täydellinen selvitys oikeusturvavakuutuksen sisällöstä. Vakuutuksen tarkka sisältö on kerrottu vakuutusehdoissa:

Viimeksi muokattu: 22.3.2024.