Tietoa ja taitoa järjestötoiminnan kaikkiin vaiheisiin

SPJL järjestää jäsenyhdistysten hallituksissa toimiville varsinaisille ja varajäsenille, aluetoimikunnan ja valtuuston toimintaan osallistuville järjestötoiminnan peruskurssin, järjestötoiminnan jatkokurssin, järjestötoiminnan täydennyskurssin sekä järjestötoiminnan kertauskurssin. Kurssit sopivat myös luottamusmiehille ja SPJL:n työsuojeluvaltuutetuille. Kursseilla on mahdollisuus tutustua eri hallinnonalojen edustajiin ja vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista toimintakulttuureista.

Aluetoimikuntien ja valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajien sekä viestintäverkoston koulutuspäivillä kerrattiin muun muassa aloitteiden tekemistä: näin voit vaikuttaa liiton päätöksiin!

Aluetoimikuntien ja valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajien sekä viestintäverkoston koulutuspäivät

Alkaa: 16.2.2023
Päättyy: 17.2.2023
Paikka: Helsinki
Osallistujat kutsutaan.
Kurssi on tarkoitettu aluetoimikuntien puheenjohtajille  ja -viestintävastaaville. Puheenjohtajapäivillä käsitellään hallinnon ja alueiden ajankohtaisia asioita.

Järjestötoiminnan peruskurssi 

Alkaa: 10.5.2023
Päättyy: 12.5.2023
Paikka: Helsinki
Ilmoittautuminen päättyy: 10.4.2023 
Kurssilla käydään läpi mm. SPJL:n organisaatio ja toiminta, oikeusturva-asiat ja viestinnän ajankohtaiset asiat sekä perehdytään yhdistystoiminnan perusasioihin kokouksista vuosikokouksiin ja jäsenasioiden hoitoon.

Järjestötoiminnan kertauskurssi 

Alkaa: 21.9.2023
Päättyy: 22.9.2023
Paikka: Helsinki
Ilmoittautuminen päättyy: 20.8.2023
Kurssi on tarkoitettu perus- ja jatkokurssin käynneille. Kurssin aiheina ovat mm. SPJL:n ajankohtaiset asiat, osallistujientoivomat aiheet sekä ajankohtaiset sopimusasiat.

Yhdistysten puheenjohtajapäivät 

Alkaa: 30.11.2023
Päättyy: 1.12.2023
Paikka: Helsinki
Osallistujat kutsutaan.
Vuosittainen puheenjohtajapäivä yhdistysten ja aluetoimikuntien puheenjohtajille. Aiheina ajankohtaiset asiat.

Tulossa: Järjestötoiminnan jatko- ja täydennyskurssit järjestetään vuonna 2024
Kurssi on tarkoitettu järjestötoiminnan perus-, jatko- ja täydennyskurssin käynneille. Kurssilla käydään läpi SPJL:n ajankohtaisten asioiden lisäksi osallistujien toiveiden mukaan tulevia kerrattavia aiheita. 

Viimeksi muokattu: 17.6.2023.