Tietoa ja taitoa järjestötoiminnan kaikkiin vaiheisiin

SPJL järjestää jäsenyhdistysten hallituksissa toimiville varsinaisille ja varajäsenille, aluetoimikunnan ja valtuuston toimintaan osallistuville järjestötoiminnan peruskurssin, järjestötoiminnan jatkokurssin, järjestötoiminnan täydennyskurssin sekä järjestötoiminnan kertauskurssin. Kurssit sopivat myös luottamusmiehille ja SPJL:n työsuojeluvaltuutetuille. Kursseilla on mahdollisuus tutustua eri hallinnonalojen edustajiin ja vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista toimintakulttuureista.

Aluetoimikuntien ja valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajien sekä viestintäverkoston koulutuspäivillä kerrattiin muun muassa aloitteiden tekemistä: näin voit vaikuttaa liiton päätöksiin!

Kevät 2024

Järjestötoiminnan peruskurssi  (PERUUTETTU)

Alkaa: 13.2.2024
Päättyy: 15.2.2024
Paikka: Helsinki
Ilmoittautuminen päättyy: 14.1.2023 
Kurssilla käydään läpi mm. SPJL:n organisaatio ja toiminta, oikeusturva-asiat ja viestinnän ajankohtaiset asiat sekä perehdytään yhdistystoiminnan perusasioihin kokouksista vuosikokouksiin ja jäsenasioiden hoitoon.

Aluetoimikuntien ja valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajien sekä viestintäverkoston koulutuspäivät

Alkaa: 20.3.2024
Päättyy: 21.3.2024
Paikka: Pasila, Helsinki

Järjestötoiminnan jatkokurssi

Alkaa: 10.4.2024
Päättyy: 12.4.2024
Paikka: Helsinki

Syksy 2024

Jäsenasioiden hoitajien koulutus

Alkaa: 19.9.2024
Päättyy: 21.9.2024
Paikka: Tukholma

Järjestötoiminnan peruskurssi, uusi

Alkaa: 8.10.2024
Päättyy: 9.10.2024
Paikka: Helsinki

Yhdistysten puheenjohtajapäivät

Alkaa: 21.11.2024
Päättyy: 22.11.2024
Paikka: Helsinki

Järjestötoiminnan täydennyskurssi

Alkaa: 27.11.2024
Päättyy: 29.11.2024
Paikka: Tallinna

Viimeksi muokattu: 6.2.2024.