Liiton oikeusturvavakuutuksen hyödyntäminen

SPJL on ottanut varsinaisen jäsenistönsä turvaksi ammatillisen oikeusturvavakuutuksen työhön liittyvien riita- ja rikosasioiden varalta. Liitto on katsonut, että oikeusturvavakuutus on jäsenille erityisen tärkeä muun muassa siksi, että jäsenistö työskentelee pääosin ammateissa, joissa henkilö voi vain rajoitetusti vaikuttaa omalla toiminnallaan oikeusturvariskin toteutumiseen.

  

Vakuutusturvan voimassaolon kannalta on tärkeää jäsenyyden ja sitä kautta vakuutuksen voimassaolon yhdenjaksoisuus. Lähtökohta oikeusturvavakuutuksissa on, että siitä korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneita vakuutustapahtumia. Tähän voi liittyä erialaisia rajoituksia, joiden tarkoituksena on estää niin sanottu jälkivakuuttaminen eli se, että jäseneksi liitytään vasta sen jälkeen, kun vakuutuksen hyödyntämiselle on jo tullut tarve. Oikeusturvavakuutuksen yhteydessä puhutaankin niin sanotusta jäsenyyden karenssiajasta sekä kahden vuoden säännöstä.  

SPJL:n oikeusturvavakuutus on voimassa heti jäsenyyden alusta lähtien, eikä siihen sisälly jäsenyyden kestoaikaan liittyvää karenssiaikaa. Eli liiton jäsenenä ei tarvitse olla tiettyä vähimmäisaikaa, ennen kuin vakuutusturva on käytettävissä. Vakuutukseen sisältyy kuitenkin ns. kahden vuoden sääntö. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos liiton vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa alle kaksi vuotta, täytyy myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt tämän vakuutuksen voimassaoloaikana. 

Tähän vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuuluvaksi kaikki se aika, jonka liiton vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain liiton vakuutus.

Selvennän asiaa vielä esimerkin kautta:

Henkilö on liittynyt SPJL:n jäseneksi 1.3.2022. Liiton oikeusturvavakuutus on voimassa välittömästi ilman jäsenyyden kestoon liittyvää erillistä karenssiaikaa. Henkilö joutuu työhön liittyvän oikeudenkäynnin osapuoleksi. Asia on tullut vireille käräjäoikeudessa 1.2.2023. Tämä on vakuutuksessa korvattava vakuutustapahtuma. Oletetaan, että vakuutuksen kaikki ehdot täyttyvät. Jäsenen vakuutus on kuitenkin ollut voimassa alle kaksi vuotta, joten korvattavuuden kannalta ratkaisevaa on se, milloin vakuutustapahtuman taustalla olevat seikat ovat tapahtuneet.

  • Jos oikeudenkäynnin taustalla olevat tapahtumat ovat tapahtuneet 1.3.2022 tai sen jälkeen, tämän asian oikeudenkäyntikulut korvataan vakuutuksesta.
  • Jos oikeudenkäynnin taustalla olevat tapahtumat ovat tapahtuneet ennen 1.3.2022, tulee tarkasteltavaksi, miten jäsen on ollut vakuutettu ennen liiton jäsenyyttä ja minkä sisältöinen mahdollinen vakuutus on ollut.

1. Jos jäsen on ollut vakuuttamaton ennen liiton jäsenyyttä, ei oikeudenkäyntikuluja korvata liiton vakuutuksesta.

2. Jos jäsen on ollut jossain vaiheessa vakuutettu ennen liiton jäsenyyttä, mutta päättyneet vakuutukset eivät ole voimassa liiton vakuutuksen kanssa yhdenjaksoisesti, ei oikeudenkäyntikuluja korvata liiton vakuutuksesta.

3. Jos jäsen on ollut vakuutettu ennen liiton jäsenyyttä ja päättyneet vakuutukset ovat voimassa liiton vakuutuksen kanssa yhdenjaksoisesti vakuutustapahtumaan saakka, mutta yhdessäkään näiden vakuutusten voimassaolo ei ole kahta vuotta, ei oikeudenkäyntikuluja korvata liiton vakuutuksesta.

4. Jos jäsen on ollut vakuutettu ennen liiton jäsenyyttä ja päättyneet vakuutukset ovat voimassa yhdessä liiton vakuutuksen kanssa yhdenjaksoisesti vakuutustapahtumaan saakka vähintään kaksi vuotta, mutta vakuutukset ovat sisällöltään erilaiset sillä tavalla, että yksi vakuutus korvaa nyt käsillä olevan vakuutustapahtuman, mutta toinen ei, oikeudenkäyntikuluja ei korvata liiton vakuutuksesta.

5. Jos jäsen on ollut vakuutettu ennen liiton jäsenyyttä ja päättyneet vakuutukset ovat voimassa yhdessä liiton vakuutuksen kanssa yhdenjaksoisesti vakuutustapahtumaan saakka vähintään kaksi vuotta ja vakuutukset ovat vastaavan sisältöisiä siten, että kumpikin/kaikki vakuutukset korvaisivat nyt käsillä olevan vakuutustapahtuman, oikeudenkäyntikulut korvataan liiton vakuutuksesta.