Vilka förmåner får medlemmar i SPJL?

 Med medlemsavgiften i SPJL får du tillgång till många förmåner:

– övervakning av löneförmåner och avtalssäkerhet

– förtroendemännens hjälp och råd

– ansvars- och rättsskyddsförsäkring

– reseförsäkring

– olycksfallsförsäkring för fritiden hos If

– utbildning

– tidningen Poliisi & Oikeus       

– Polisorganisationernas kalender

– tillträde till SPJL:s medlemssidor (www.spjl.fi), där det finns bl.a. en löneräknare och nyttig information

– inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd

– semesterställen runt om i Finland

– övriga medlemsförmåner som förhandlats fram av SPJL:s föreningar och Akava (exempelvis rabatt på bränsle och inkvartering)

 

En viktig förmån som förbundet ger varje medlem är
övervakning av löneförmåner och avtalssäkerhet. Även mellan förhandlingarna på centralorganisationsnivå medverkar representanter för förbundets administration och kansli i flera olika arbetsgrupper som beslutar om saker som är viktiga med tanke på medlemmarnas arbete.


Sivua viimeksi päivitetty: 18.4.2017