Käräjäoikeuden arkistonhoitajalta saavat apua myös media, tutkijat ja suuri yleisö

Arkistonhoitajan työ palvelee sekä omaa organisaatiota että laajemmin yhteiskuntaa
ja kulttuuriperinnön säilyttämistä. Työstään Päijät-Hämeen käräjäoikeuden arkistonhoitajana ja käräjäsihteerinä kertoo oikeustradenomi AMK Veera Siiri. 

Teksti: Veera Siiri, Kuva: Ville Ritari

Oikeustrade­nomi AMK Veera Siiri on OHK ry:n hallituksen varajäsen ja käräjäoikeuksien yhteinen varaluottamusmies.

Käräjäoikeuden arkisto- ja asiakirjahallintoala palvelee suurta yleisöä, mediaa ja tutkijoita. Arkisto- ja asiakirjahallinnon ammattilaisilta saavat apua niin kansa­laiset kuin media ja tutkijatkin. Työ arkistonhoitajana liittyy myös historiantutkimukseen, jonka kautta muodostamme kansallista ja henkilökohtaista muistia.

Arkistonhoitajana vastaan Päijät-Hämeen käräjäoikeuden arkiston toiminnasta. Tähän kuuluu muun muassa vastuu arkistonmuodostussuunnitelman ja arkiston seulontaohjeiden noudattamisesta ja henkilöstön opastaminen ja ohjaaminen arkistotoimeen kuuluvissa asioissa. Vastaan salaisten asiakirjojen käsittelemisestä, säilytyksestä ja tilauksista, sekä valvon hävitettäväksi määrättyjen asiakirjojen hävittämistä. Huolehdin tietopalvelusta ja kirjastosta. Lisäksi tehtäviini kuuluu pysyvästi säilytettäväksi määrättyjen asiakirjojen luettelointi ja aineiston Kansallisarkistoon siirtämisestä vastaaminen.

Arkistonhoitajan apua voi tarvita esimerkiksi tutkijat ja pro gradu tutkielmaa tekevät opiskelijat. Kun meille tulee asiakirjatilaus, etsin arkistosta aineiston ja toimitan sen tutkijalle, pääasiassa sähköpostitse. Ennen aineiston luovuttamista luonnostelen tutkimuslupahakemusten perusteella tutkimuslupapäätökset, jotka laamanni allekirjoittaa. Arkiston asiakirjoja lainataan työtehtäviä varten käräjäoikeuden henkilökunnalle, useimmiten käräjätuomareille. 

Media tilaa meiltä välillä tuomioita hyvinkin vanhoista asioista. Esimerkiksi jos on esillä joku iso ja laajasti mielenkiintoa herättävä juttu, mediaa kiinnostaa kovasti myös vanhemmat jutut, jotka voivat jollain tapaa liittyä esillä olevaan asiaan. 

Arkistoon kuuluvat myös sähköiset tallenteet. Todisteena olevat ääni- ja kuvatallenteet tallennetaan ja arkistoidaan CD/DVD-levylle tai muistitikulle. 

Tehtäviini kuuluu sähköiseen arkistointiin siirtymisen kehittäminen ja opastaminen virastomme sisällä. Olemme jo osaksi siirtyneet käyttämään sähköistä Aipa-tietojärjestelmää, jossa tällä hetkellä käsitellään hakemusasioita, salaisia pakkokeinoasioita, sekä riita- ja turvaamistoimiasioita. 

Parasta työssäni ovat työkaverit, sekä työn monipuolisuus ja itsenäisyys. Voin kehittää ammattitaitoani ja oppia koko ajan uutta. Tämä työ on tärkeää myös koko yhteiskunnan näkökulmasta, sillä jos arkistoja ei olisi, puuttuisi iso pala historiaamme. Emme voisi tutkia esimerkiksi sitä, miten tuomioistuinten toiminta, lain tulkinta ja soveltaminen, rangaistusten mittaaminen ja rikosten ilmenemismuodot ovat vuosisatojen ja vuosikymmenten aikana muuttuneet. Asioiden kehittäminen taas edellyttää historian tuntemista. 

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa helmikuussa 2022 JUKOn kanavissa osana palkansaajakeskusjärjestöjen
#töissävaltiolla-sarjaa.