Sairastuin vuosilomallani. Menetänkö vuosilomapäiväni?

Työkyvyttömyystilanteessa sinulla on aina oikeus pyytää vuosiloman siirtoa. Valtion virka- ja työehtosopimuksessa siirto-oikeudelle ei ole sovittu mitään omavastuuaikaa.  Mikäli et työskentele valtiolla, tulee sinun tarkistaa mitä asiasta on sovittu työpaikkasi noudattamassa virka- tai työehtosopimuksessa. 

Vuosilomaa voi siirtää riippumatta siitä, oletko  työkyvytön vuosiloman alkaessa vai tuletko työkyvyttömäksi vuosilomasi aikana. Lisäksi vuosilomaa voi siirtää, jos jo ennen vuosilomasi alkamista tiedät, että tulet olemaan lomasi aikana syystä tai toisesta – kuten suunniteltu sairaanhoito – työkyvytön.

Vuosiloman siirtäminen ei tapahdu automaattisesti. Sinun tulee erikseen pyytää työantajalta vuosiloman siirtämistä ja pyyntö tulee tehdä viipymättä työkyvyttömyyden ilmetessä. Työnantaja voi pyytää sinulta selvitystä työkyvyttömyydestäsi. Yleensä selvityksenä annetaan lääkärintodistus.