Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistaminen ei olisi perusteltua

Ay-jäsenmaksu on tulonhankkimismeno, Akava painottaa vastauksena hallitusneuvotteluista tihkuneeseen tietoon, jonka mukaan VM tukee ajatusta ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistamisesta – mutta jostain käsittämättömästä syystä ei esitä samaa työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudelle.

Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren korostaa, että ammattiliiton jäsenmaksu on konkreettinen tulonhankkimismeno siinä missä esimerkiksi työvälineeseen tai ammattikirjallisuuteen käytetty summa.

”Jäsenmaksu on tulonhankkimiseen liittyvä kustannus, sillä ammattiliitot vaikuttavat suoraan muun muassa siihen, miten palkansaajien ostovoima säilyy. Ostovoimaan vaikuttamisen merkitys korostuu erityisesti näinä aikoina, kun hintojen ja korkojen nousulle ei näy loppua.”

Löfgren muistuttaa myös, että työnantajaosapuolella on sama oikeus: yritykset voivat vähentää edunvalvontajärjestöjensä jäsenmaksut omassa verotuksessaan.

Akavan mukaan ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää. Verovähennysoikeudesta luopuminen nakertaisi perustaa käytännöltä, jossa palkansaajat sopivat ansiokehityksestä ja muista työssäkäynnin ehdoista työnantajaosapuolen kanssa. Tätäkin taustaa vasten on käsittämätöntä, että verovähennysoikeuden poistamista kaavaillaan vain ammattiliitoilta, mutta työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus säilyisi.
https://akava.fi/akavalainen/ay-jasenmaksun-verovahennysoikeus-rakentaa-vakaita-tyomarkkinoita/

#verovähennysoikeus #ammattiliitto #jäsenmaksu #hallitusneuvottelut