EU:n on puututtava poliiseihin kohdistuvaan väkivaltaan

Euroopan poliisiliittojen kattojärjestö EuroCOP lähetti marraskuussa EU:lle kannanoton (Position paper), jossa vaaditaan EU-tason yhteisiä toimenpiteitä yhä yleistyvää ja vakavampaa poliisien kohtamaa väkivaltaa vastaan.

Jonne Rinteen johtama EuroCOP toteaa, että vakava ongelma vaatii EU-tason yhteistä linjaa ja toimenpiteitä, jotka sovitaan jäsenmaiden kanssa. Toimenpiteiden pohjaksi tarvitaan kuitenkin kattava ja tarkka tilastointi, joten tiedonkeruujärjestelmän rakentamisen, mahdollisesti yhteistyössä Eurostatin kanssa, tulee olla yksi ensimmäisiä askelia, kun pyritään takaamaan poliisien ihmisoikeudet ja lopettamaan heihin kohdistuva väkivalta.
Lue lisää:
EuroCOP calls on the EU to address Violence against the Police. Human Rights – Do Police Officers Have Any?
EuroCOP position paper_Violence against police_November 2023