Jouni Vattulainen SPJL:n neuvottelujärjestö JUKOn uudeksi toiminnanjohtajaksi

Oikeustieteen kandidaatti (OTK) Jouni Vattulainen on nimitetty 35:tä akavalaista julkisalojen ammattiliittoa – myös SPJL:ää – ja 200 000:ta palkansaajaa työmarkkinaneuvotteluissa edustavan JUKOn toiminnanjohtajaksi. Vattulainen on työskennellyt JUKOssa useita vuosia muun muassa kunta- ja hyvinvointialuesektorin neuvottelupäällikkönä ja juristina. (Kuvassa Vattulainen JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murron kanssa.)

”Olen ylpeä voidessani tehdä työtä julkisalojen edunvalvonnan hyväksi. On mahtavaa edustaa korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, jotka huolehtivat yhteiskunnastamme ja kansalaisista heidän elämän erivaiheissa. Tavoitteeni on myös jatkossa vahvistaa yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa JUKOn roolia aktiivisena ja vahvana työmarkkinatoimijana”, Vattulainen sanoo.

”Tavoitteeni on myös jatkossa vahvistaa yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa JUKOn roolia aktiivisena ja vahvana työmarkkinatoimijana.”

https://www.juko.fi/ajankohtaista/juko-jukon-toiminnanjohtajaksi-on-valittu-pitkan-linjan-tyomarkkinaneuvottelija-jouni-vattulainen/