Uusi neuvottelupäällikkö JUKOon

Syksyllä on edessä sangen haastavat sopimusneuvottelut, joissa SPJL:n jäseniä edustaa neuvottelujärjestömme JUKO. SPJL toivottaakin tervetulleeksi JUKOn valtionsektorin uuden neuvottelupäällikön Kari Eskolan.

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Kari Eskola aloittaa JUKOssa valtionsektorin neuvottelupäällikön tehtävässä tehtävässä 22.8.2024. Eskola on työskennellyt pitkään edunvalvontatehtävissä työmarkkinalakimiehenä ja sopimusneuvottelijana Akavan Erityisaloissa. Lisäksi hänellä on laaja ja monialainen kokemus lainvalmistelusta ja henkilöstöhallintotehtävistä muun muassa useista ministeriöistä ja Keskusrikospoliisista.

”Arvostan JUKOn ammattimaista neuvotteluotetta ja panosta julkisen sektorin työelämän kehittämiseen. Nopeasti muuttuvassa työelämässä JUKOlla on yhä selkeämmin rooli paremman työelämän luomisessa korkeakoulutetuille, Eskola toteaa.

Lue lisää JUKOn valintatiedotteesta.