SPJL:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksia

Poliisin, Supon ja Hätäkeskuslaitoksen tarkentavia virkaehtosopimuksia koskevat neuvottelutulokset on hyväksytty liiton hallituksessa 18.12. Myös oikeusministeriön hallinnonalalla M- ja tuomioistuinviraston sopimusalojen neuvottelutulokset hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 18.12., mutta yleisen sopimusalan virastoeräneuvottelut jatkuvat edelleen.

Sopimusten sisältämät muutokset tulevat voimaan 1.3.2024. Sisällöistä tiedotetaan jäsenkirjeissä sitten, kun kaikki osapuolet ovat hyväksyneet sopimukset. Liiton sivuilta löytyvät palkkataulukot päivitetään alkuvuodesta ennen uusien taulukkojen käyttöönottoa.