Poliisi, hätäkeskukset ja oikeuslaitos ovat valtion perustoimintoja, joihin uuden hallituksen pitää panostaa myös valtiontalouden sopeuttamistoimien aikana. 

Turvallisuus ja ripeästi toimiva oikeuslaitos ovat tärkeitä sekä talouden että kansalaisten oikeusturvan ja tasa-arvon kannalta. Uuden hallituksen tulee tehdä se, mikä edeltäjiltä on jäänyt tekemättä: varmistaa jo hallitusohjelmassa, että sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssit taataan ylivaalikautisella rahoituksella, vaatii Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n valtuuston puheenjohtaja Tomi Sevander.

SPJL muistuttaa, että Säätytalolla hallitusohjelmasta neuvottelevien puolueiden ehdokkaat puhuivat ennen vaaleja vahvasti turvallisuuden, toimivan oikeusvaltion, perheiden ja hyvinvoinnin puolesta. Kaikki puolueet edellyttivät, että valtion taloudenpidossa tulee keskittyä olennaiseen, siis valtion perustehtäviin. Nyt on aika lunastaa lupaukset ja panostaa poliisin, Hätäkeskuslaitoksen ja oikeushallinnon toimivuuteen.

Valtuuston puheenjohtaja Sevander muistuttaa, että hallitusohjelman tulee sisältää poliisien määrän lisääminen lähemmäs pohjoismaista tasoa eli 8400 poliisiin vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämä on välttämätöntä, jotta tavallista kansalaista koskettavat arkipäivän rikokset kuten kellarimurrot ja pyörävarkaudet ehdittäisiin tutkia nykyistä useammin. Mutta se on välttämätöntä myös, jotta Suomi on kansainvälisten investointien ja huippuosaajien näkökulmasta houkutteleva maa.

Tätä ei kuitenkaan saavuteta vain lisäämällä Poliisiammattikorkeakoulun aloituspaikkoja, vaan on huolehdittava siitä, että niin poliisin kuin oikeushallinnon ammatit houkuttelevat riittävästi parhaita osaajia. Nyt näin ei ole: Poliisiammattikorkeakoulun aloituspaikkoja ei saada täytettyä ja oikeushallinto on nuorille ammattilaisille läpikulkupaikka paremmin palkattuihin tehtäviin.

”SPJL:n jäsenkysely marraskuussa 2022 paljasti, että sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ammattilaiset ovat uupuneet vaarallisella tavalla. Oman työyhteisön tehtävien lisääntymisen oli havainnut 79,2 % vastaajista. Kuitenkin vain 6 % sanoo resurssien (aika, raha, henkilöstö) lisääntyneen samana aikana. 61,8 % tuntee uupumusta useammin kuin muutaman kerran vuodessa, heistä 31 % kokee uupumusta viikoittain”, Sevander sanoo.

”Valtion on muistettava, että se on valtion ydintehtäviä hoitavien ihmisten työnantaja. Uudella hallituksella ei ole varaa heikentää sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltion toimintaa antamalle näiden työntekijöiden työhyvinvoinnin heiketä entisestään.”

SPJL:n valtuusto oli koolla Helsingissä 4.5.2023