Tulevaisuuden Suomi – vahva ja välittävä?

”Tulevaisuuden Suomen pitäisi hallitusohjelman mukaan olla vahva ja välittävä. Se ei ole mahdollista, jos sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ketjun henkilöstöstä ei huolehdita”, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne

Teksti: Sari Wiid
Kuva: Krista Luoma

Riittävä vahvuus ja inhimillinen välittäminen ovat hätäkeskuspäivystäjien, poliisien ja oikeushallinnon ammattilaisten ominaisuuksia, niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin. Alalle pääsemiseksi käydään läpi vaativa koulutus. Tulevaisuuden Suomen kannalta on kuitenkin huolestuttavaa, että näiden ammattien vetovoima ja myös pitovoima eivät ole parhaalla mahdollisella tasolla. 

Rinne muistuttaa, että monelle oikeustradenomille oikeushallinnon työpaikat ovat läpikulkupaikkoja, joissa hankitaan kokemusta huomattavasti paremmin palkattuihin tehtäviin. Tämä ei korjaudu pelkällä oikeusministeriön hallinnonalan resurssien lisäämisellä, jos samalla ei osoiteta arvostusta oikeushallinnon henkilöstöä – muitakin kuin tuomareita – kohtaan nostamalla esimerkiksi käräjäsihteerien palkkoja työn vaativuutta vastaavalle tasolle. 

Poliisiammattikorkeakoulun aloituspaikkoja ei pitkään aikaan ole saatu täytettyä pääsyvaatimukset täyttävillä hakijoilla. SPJL:n mukaan pääsykokeiden vaatimustason alentaminen ei ole Suomen etu. Sen sijaan ammatin houkuttelevuutta pitää lisätä niin, että pääsykokeisiin saadaan mukaan parhaat hakijat. Mutta miten poliisin ammatin houkuttelevuutta voitaisiin lisätä tasolle, jota tämän päivän ja tulevaisuuden Suomi tarvitsee? 

”Resepti on loppujen lopuksi aika yksinkertainen: palkkaus, työolot ja työsuhteen edut on saatava ammatin vaativuutta vastaavalle tasolle”, Rinne sanoo. Esimerkiksi 500 euron lisä poliisin peruspalkkaan auttaisi houkuttelemaan parhaita hakijoita pienenevien ikäluokkien joukosta. 

”Paras poliisi on hyvinvoiva poliisi. Kun lainsäädäntö tukee poliisin työtä ja myös suojaa yksittäisiä poliiseja mahdollisimman hyvin väkivallalta ja uhkauksilta ja samalla palkka ja työmäärä ovat kohdillaan, niin Suomi voi luottaa siihen, että sitä turvaa jatkossakin osaava, vahva ja välittävä poliisi”, Rinne summaa. 

Artikkeli on julkaistu Tulevaisuuden Suomi -julkaisussa Talouselämä-lehden välissä 1.12.2023
Voit myös ladata artikkelin alta: