Sisäministeriön hallinnonalan palkkalaskuri

Palkkalaskuri on päivitetty 1.3.2024 voimaan astuvien palkkojen mukaisesti.
Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025.

Viimeksi muokattu: 13.2.2024.