Jäsenten puhelinhaastatteluista ideoita SPJL:n kehittämiseen

Yhteisöpedagogiikkaa opiskeleva Marion Easton tekee tänä kesänä SPJL:n pyynnöstä puhelinhaastatteluja, joiden avulla kerätään liiton nykyisten ja entisten jäsenten ajatuksia liiton toiminnan kehittämiseksi. Projekti on osa Marionin opintoja, mutta auttaa suuresti liittoa, erityisesti nyt, kun aletaan suunnitella seuraavan liittokokouskauden toiminnan linjauksia.

Puhelinhaastatteluihin valitaan jäseniä satunnaisotannalla, eikä haastattelujen perusteella tehtävästä raportista voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tartu tilaisuuteen vaikuttaa liiton kehittämiseen – kerro mielipiteesi, jos saat Marionilta puhelun!