SPJL:n toimiston sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@spjl.fi.


Jonne_Rinne_1Puheenjohtaja
Jonne Rinne
p. 050 399 8795
- yleisvastuu liiton toiminnasta, taloudesta ja edunvalvonnasta
- ulkoinen tiedottaminen
- neuvottelutoiminnan johtaminen
- yhteydenpito yhteiskunnan vaikuttajatahoihin

Tarja heinonen loresPuheenjohtajan sihteeri
Tarja Heinonen
p. 09 3484 2432, 040 561 0114
- pj:n sihteerin tehtävät
- asiakirjahallinto
- matkajärjestelyt hallituksen ja työvaliokunnan kokoontumisiin
- hallituksen ja työvaliokunnan kokousten sihteeri
- liiton ansiomerkit

Mika Nygard
Järjestöpäällikkö
Mika Nygård
p. 09 3484 2433
- neuvottelutoiminta
- yleisvastuu toimiston toiminnasta
- toimiston esimies

Edunvalvonta


Pekka lassila lores
Pääluottamusmies/Sisäministeriö (Poliisi/Häke)
Pekka Lassila
p. 09 3484 2430, 050 598 1315
- sopimustulkinnat sisäministeriön osalta, poliisien ja poliisin kansliaväen luottamusmiesjärjestelmän toiminta ja koulutus
- oikeusturva-asiatPääluottamusmies/Oikeusministeriö (OM)
Alice Utriainen
p. 09 3484 2427, 050 4408452
- sopimustulkinnat oikeusministeriön osalta, OM:n luottamismiesjärjestelmän toiminta ja koulutus


Rita ridanpaa loresLakimies
Rita Ridanpää
p. 09 3484 2425, 050 525 2259
- neuvottelutoiminta
- työ- ja virkaoikeudellinen neuvonta
- yt- ja ts- asiainsihteeri
- kansainväliset asiat

Lakimies 
Jesper Thurin
p. 050 301 9254

Auno makinen loresNeuvottelupäällikkö
Auno Mäkinen
p. 09 3484 2431, 044 906 3710
- neuvottelutoiminta, SM:n, OM:n ja Hätäkeskuslaitoksen neuvottelupöytien yhteyshenkilö
- laskenta
- tausta- ja tilastoselvitykset
- palkkausjärjestelmät

Anu Pitkänen 2Koulutus- ja edunvalvontasihteeri
Anu Pitkänen
p. 09 3484 2434, 040 940 2334
- liiton järjestökoulutus
- neuvotelutoimintaan osallistuminen ja neuvottelutoimintaa tukevien materiaalinen valmistelu
- liiton seminaarien, kokousten jne. järjestelyvastuu
- aluetoimikuntien yhteyshenkilö

Jäsenpalvelu


Asta jakobsson loresJäsenpalvelusihteeri
Asta Jakobsson
p. 09 3484 2426
- työttömyyskassan asiamies
- lomamajojen vuokraus
- lomatuet
- kalenteritilausten postitus ja laskutus

Anne rakka loresJäsenrekisterisihteeri
Anne Rakka
p. 09 3484 2424
- jäsenrekisterin ylläpito, mm. osoitteenmuutokset
- luottamushenkilörekisterin ja yhdistysten toimihenkilörekisterin ylläpito
- viite- ja yksittäiset tilisirtolomakkeet jäsenille


Talous


Anita heino
Talouspäällikkö
Anita Heino
p. 09 3484 2422
- taloushallinto
- toimiston atk-asiat


Jaana tynjala loresTalousassistentti
Jaana Tynjälä
p. 09 3484 2423
- laskujen tarkistus ja maksu
- matkalaskut
- postitus
- lehden tilaukset

Viestintä


sari haukka_spjlViestintäpäällikkö
Sari Haukka
p. 09 3484 2429, 040 734 8691
sari.haukka(at)spjl.fi
- Poliisi & Oikeus -lehden ja kalenterin päätoimittaja
- vastuu liiton julkaisuista, kotisivuista sekä sosiaalisen median kanavista
- ulkoinen viestintä puheenjohtajan tukena
- viestintästrategian valmistelu ja toteutuksen seuranta


Katja almgren loresViestintäsuunnittelija
Katja Almgren
p. 09 3484 2428
- liiton viestintä viestintäpäällikön ja puheenjohtajan tukena
- valokuvaaminen ja videokuvaaminen
- Poliisi & Oikeus -lehden toimitussihteeri
- liiton painotuotteet

Sivua viimeksi päivitetty: 3.1.2018